Chytře na rizika  

Operační riziko 

Otevřený jako open seminář

Seminář Operační riziko je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Operační riziko je jedno z nejhůře definovatelných a zachytitelných rizik, představující např. chybné zaúčtování, odeslání peněz na jiný účet apod. V průběhu semináře budou nastíněny metody měření operačního rizika a způsoby, jak riziku předcházet. Dále budou prezentovány např. nástroje na snížení operačního rizika a náležitosti kvalitních interních směrnic. Seminář je koncipován v souladu s regulací Basel II, která v současné době představuje standard řízení rizik.

Pro koho je určen

Seminář je určen zejména finančním manažerům finančních i nefinančních institucí, risk manažerům a interním auditorům. 

 

Obsah semináře

  1. Operační riziko
  2. Operační riziko v rámci Basel III
  3. AMA: Loss Distribution Approach (LDA)
  4. Kritéria použití AMA přístupu pro výpočet kapitálového požadavku
  5. Stresové testování
  6. Úvod do řízení operačního rizika
  7. Navrhované změny ve výpočtu kapitálového požadavku

 

Aktuální termín otevřeného semináře Operační riziko v praxi:
pdf Pozvánka na seminář

 

Poradenství

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí mimo odborných seminářů také poradenství v oblasti operačního rizika.

Společnost dále vyvinula specializovaný software SWORM® pro efektivní řízení operačního rizika.