Chytře na rizika  

Solvency II 

Aktuálním tématem v pojišťovnictví je připravovaná regulace Solvency II, která vstoupí v účinnost v roce 2016.

Seminář Solvency II je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Seminář seznamuje účastníky přehlednou formou s nejdůležitějšími změnami v regulaci, především v oblastech systému řízení rizik, metodách ocenění technických rezerv a posuzování solventnosti pojišťovny. Teoretické požadavky směrnice jsou ilustrovány na praktických příkladech.

Pro koho je určen

Seminář je určen především pro risk manažery a pojistné matematiky.

 

Obsah semináře

Seminář se zabývá hlavními tématy Solvency II, kterými jsou:

 1. Shrnutí základních principů řízení rizik
 2. Úvod do Solvency II
 3. Pilíře Solvency II
 4. Typy rizik a související pojmy
 5. Úvod do směrnice
 6. Posuzování solventnosti
 7. Výpočet SCR pomocí standardní formule
 8. Výpočet SCR pomocí interního modelu
 9. Minimální kapitálový požadavek
 10. Dohled nad solventností
 11. Techniky snižování rizik a jejich uznatelnost
 12. Technické rezervy
 13. Kvalitativní požadavky na systém řízení rizik
 14. Výkon činnosti pojišťoven
 15. Solvency II pro skupiny

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

 

Kromě semináře Solvency II, který je určen spíše risk manažerům a pojistným matematikům, nabízí společnost Advanced Risk Management také seminář Solvency II: Executive Summary, který je určen zejména členům představenstva pojišťoven, senior manažerům a manažerům zodpovědným za implementaci Solvency II.


Poradenství

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí mimo odborných seminářů také poradenství v oblasti implementace Solvency II.