Chytře na rizika  

Řízení kreditního rizika

Otevřený jako open seminář 

Seminář Řízení kreditního rizika je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Tento seminář je zaměřen na řízení kreditního rizika. Úvodní část semináře se věnuje vysvětlení nezbytných pojmů, způsobům identifikace a měření rizika. Podstatná část semináře se zabývá samotným řízením kreditního rizika, tzn. organizačním uspořádáním a postupy poskytování, správy a vymáhání úvěrů; včetně reportingu.

Pro koho je určen

Seminář je určen nejen pro pracovníky oddělení financí, ale i prodeje. V kreditních institucích pak risk manažerům zodpo­vědným za kreditní riziko, expertům zodpovědným za kreditní riziko při implementaci Basel II, dále interním auditorům a pracovníkům compliance. 

 

Obsah semináře

  1. Kreditní riziko - úvod
  2. Identifikace kreditního rizika
  3. Měření kreditního rizika - základ kvalitního řízení
  4. Řízení kreditního rizika
  5. Vymáhací proces
  6. Reporting
  7. Krize a poučení z ní

 

Aktuální termín otevřeného semináře:
pdf Pozvánka na seminář

 

Kromě semináře Řízení kreditního rizika, který je určen spíše risk manažerům, nabízí společnost Advanced Risk Management, s.r.o. také seminář Měření kreditního rizika a seminář Kreditní Value at Risk.

 

Poradenství

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí mimo odborných seminářů také poradenství v oblasti kreditního rizika.

Společnost dále vyvinula specializovaný software CADCalc® Credit pro efektivní řízení kreditního rizika.