Chytře na rizika  

Vývoj finančního softwaru na zakázku

Od určité velikosti firmy je vhodné, aby firma vybrané procesy automatizovala pomocí specializovaného finančního softwaru. Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí firmám podporu v podobě:

 • vytvoření zadání pro software (funkční specifikace)
 • asistence při výběru/výběr finančního softwaru
 • vytvoření finančního softwaru na zakázku


V případě vývoje softwaru na míru Advanced Risk Management, s.r.o. obvykle postupuje následovně:

 • nabídneme odbornou podporu a konzultace při formulaci požadavků klientem na funkcionality softwaru
 • posoudíme reálnost, případně úplnost požadovaných funkcionalit (expertní pohled společnosti)
 • vytvoříme softwarovou specifikaci
 • klient schválí softwarovou specifikaci
 • vyvineme software dle softwarové specifikace
 • klient software otestuje - testování je obvykle rozděleno na samostatné oblasti, resp. spolu související funkcionality softwaru tak, aby bylo pro klienta co možná nejméně časové náročné
 • klient akceptuje software
 • nabídneme klientovi smluvní ujednání o udržování a podpoře softwaru

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.