Chytře na rizika  

Detaily semináře

Pro koho je určen

Seminář je určen specialistům řízení rizik a interního auditu bank a pojišťoven.

Cíle semináře

Seminář detailně popisuje stresové testování - jednu z nejvíce rozšířených metod měření rizik. Úvodní část je zaměřena na základní principy stresového testování a tvorbu scénářů. Podstatná část semináře je pak věnována principům stresového testování jednotlivých finančních rizik - rizika tržního, kreditního, operačního a likvidity. Účastníci jsou seznámeni s regulatorními požadavky, zejména požadavky Basel II a Basel III. Jednotlivé principy jsou následně demonstrovány na praktických příkladech.

pdf Pozvánka na seminář

Obchodní podmínky 

Informace a přístup k osobním údajům

Závazná přihláška na seminář

4.6.2019
Jinonická 80, Praha 5
1
9900 CZK + DPH

Přihlašovací údaje

 
Účastník 1: