Chytře na rizika  

Detaily semináře

Pro koho je určen

Seminář je určen zejména finančním manažerům finančních i nefinančních institucí, risk manažerům a interním auditorům. 

Obsah semináře

Operační riziko je jedno z nejhůře definovatelných a zachytitelných rizik, představující např. chybné zaúčtování, odeslání peněz na jiný účet apod. V průběhu semináře budou nastíněny metody měření operačního rizika a způsoby, jak riziku předcházet. Dále budou prezentovány např. nástroje na snížení operačního rizika a náležitosti kvalitních interních směrnic.

Obchodní podmínky 

Informace a přístup k osobním údajům

pdf Pozvánka na seminář 

Závazná přihláška na seminář

5.-6.11.2019
Jinonická 80, Praha 5
1
19800 CZK + DPH

Přihlašovací údaje

 
Účastník 1: