Chytře na rizika  

Reference software

Vybrané reference

Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Investiční kapitálová společnost KB, a.s.
Prima banka Slovensko, a.s.
RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s.
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
STEINER & MAKOVEC s.r.o.
TONA, a.s.

Vybrané projekty

Home Credit International a.s, Implementace software CADCalc® Market, 2016

ARM úspěšně dodala a implementovala software CADcalc® Market ve společnosti Home Credit International. Software slouží HCI pro účely řízení aktiv a pasiv (ALM) – zejména pro měření a řízení úrokového rizika, měnového rizika a řízení likvidity. Pro tyto účely využívá HCI širokou paletu funkcionalit softwaru počínaje gapovou analýzou, přes stresové scénáře včetně neparalelních posunů výnosových křivek atd. HCI využívá software pro ALM jak napříč dceřinými společnostmi, tak i pro řízení skupiny jako celku.
Software umožňuje HCI zohlednit tzv. behaviorální charakteristiky pozice, a to jak u aktivních, tak i u pasivních produktů (tj. pro úvěry, vklady, běžné účty apod.). Home Credit International tímto způsobem využívá software i k modelování očekávaného průběhu splácení poskytnutých úvěrů – uživatel může zadefinovat splátkové kalendáře založené na behaviorálním ratingu a software následně při generování cash flow zohlední předčasné splacení (prepayment), zpoždění cash flow či default. Tuto funkcionalitu lze využít v rámci všech prováděných výpočtů.
Software usnadňuje HCI přípravu rizikových analýz. ARM proto jako součást softwaru dodala i na míru vytvořený reporting. Součástí komplexní dodávky softwaru ARM bylo i zaškolení uživatelů v oblasti práce se softwarem, algoritmů a výpočtů a též v oblasti interpretace výstupů softwaru.

"S odvedenou prací ARM jsme byli velmi spokojeni. Všechny funkcionality standardně obsažené v softwaru i ty vyvinuté na míru pro nás odpovídají naším požadavkům. Výhodou spolupráce s ARM je, že to není "jen firma dodávající software“, ale i silný a stabilní partner, který rozumí předmětu našeho podnikání. Spolupráce s ARM proto splňuje naše očekávání – ARM reaguje pružně na všechny naše požadavky a to je u dodavatele softwaru neocenitelná vlastnost." Petr Kohout, finanční ředitel

RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s., Implementace software CADCalc® Market, 2013

ARM úspěšně dodala a implementovala software CADCalc® Market ve společnosti RSJ Private Equity uzavřený investiční fond, a.s. Fond používá software pro správu svého investičního portfolia. Software slouží zejména pro řízení jednotlivých projektů, sledování jejich likvidity i likvidity investičního fondu jako celku. Software umožňuje rovněž evidovat fondem poskytované nebo čerpané úvěry, jejich postupná čerpání a splácení, včetně zohledňování případných dohodnutých změn úvěrových podmínek v průběhu jejich trvání. 

TONA, a.s., Standard Costing - software na zakázku, 2008

Advanced Risk Management, s.r.o. pro společnost TONA,a.s. vytvořila a implementovala software umožňující import účetních dat, výpočet procentní výše režie na jednotku přímých mezd pro jednotlivé výrobní dimenze (výrobní dimenze = výrobek a jeho výrobní operace), součty nákladů podle jejich specifikace, sestavování plánu, porovnání plánu a skutečnosti, simulace výše nákladů na základě předpokládaného objemu výrobky, porovnání simulace a skutečnosti.

Investiční kapitálová společnost KB, a.s., Implementace software CADCalc® Market a jeho údržba a podpora, 2007

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. software používá k měření rizik v jednotlivých podílových fondech, které spravuje. Software pokrývá širokou škálu investičních nástrojů (akcie, dluhopisy, termínované vklady, pokladniční poukázky atd. včetně derivátů) používaných společností a umožňuje analyzovat dopad zvažovaných investic na její rizikový profil. Software usnadňuje rizikové analýzy jak pro interní účely, tak pro účely reportování vůči klientům i regulátorovi.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Implementace software CADCalc® Credit a jeho údržba a podpora, 2006

Českomoravská záruční a rozvojová banky, a.s. implementovala software CADCal®Credit pro účely výpočtu kapitálového požadavku standardním přístupem podle Basel II. Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. kromě implementace softwaru provedla také zaškolení zaměstnanců.

Prima banka Slovensko, a.s., CADCalc® Market, 2006

Prima banka Slovensko, a.s. (dříve Dexia banka Slovensko a.s.) implementovala software CADCalc® Market, který využívá pro účely výpočtu tržního rizika metodou VaR. Předností softwaru je z hlediska banky zejména způsob práce s tržními faktory (je možné používat sazby MID, BID i OFFER), automatický import a rychlost a jednoduchost výpočtů. Banka software považuje za velmi pružný a vhodný pro použití ve finanční instituci jejího charakteru.

Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Posudek k softwarovému zadání, 2003

Předmětem spolupráce bylo posoudit strukturu softwaru, který si Českomoravská stavební spořitelna, a.s. interně vytvořila pro účely řízení finančních rizik.