Chytře na rizika  

Aktuality

ECL calculation tool

Advanced Risk Management, s. r. o. nabízí nástroj pro výpočet opravných položek podle standardu IFRS 9. Nástroj umožňuje provádět výpočet ECL pro stage 1, 2 a 3, a to portfoliovým PD/LGD přístupem, nebo pomocí individuálního přístupu (diskontování očekávaných cashflow v několika scénářích). Nástroj umožňuje počítat ECL pro celou řadu instrumentů (úvěry, garance apod.). více

Kalendář seminářů 2018

Název semináře
Termín
Rizikový apetit
30.1.2018
IFRS 9 - oprávkování dle nového standardu  27.2.2018 
Novinky bankovní regulace
1.3.2018
ICAAP, ILAAP, pilíř 2 a stresové testování
13.-15.3.2018
Příprava na SREP aneb dohlídka v praxi
20.3.2018
Stresové testování
21.3.2018
Finanční deriváty
10.-12.4.2018
Tržní riziko
15.-16.5.2018
Změny v IRB přístupu
29.5.2018
Fundamental Rewiew of the Trading Book
12.6.2018
IRRBB - Úrokové riziko bankovní knihy
13.6.2018
IFRS 9 - oprávkování dle nového standardu
19.9.2018
Novinky bankovní regulace
20.9.2018
Operační riziko
16.-18.10.2018
Řízení rizika podvodů
24.-25.10.2018
ERM aneb řízení rizik na celopodnikové úrovni
6.11.2018
Controlling ve finančních institucích
20.-21.11.2018