Chytře na rizika  

Aktuality

ECL calculation tool

Advanced Risk Management, s. r. o. nabízí nástroj pro výpočet opravných položek podle standardu IFRS 9. Nástroj umožňuje provádět výpočet ECL pro stage 1, 2 a 3, a to portfoliovým PD/LGD přístupem, nebo pomocí individuálního přístupu (diskontování očekávaných cashflow v několika scénářích). Nástroj umožňuje počítat ECL pro celou řadu instrumentů (úvěry, garance apod.). více

Kalendář seminářů 2019

Název semináře
Termín
Změny v IRB přístupu
19.3.2019
Model risk
20.3.2019
Tržní riziko
9.-10.4.2019
IRRBB - Úrokové riziko bankovní knihy
11.4.2019
Rizikový apetit
24.4.2019
Příprava na SREP aneb dohlídka v praxi
25.4.2019
Řízení kreditního rizika
21.5.2019
Credit scoring
22.5.2019
Stresové testování
4.6.2019
Fundamental Review of the Trading Book
5.6.2019
Novinky bankovní regulace 18.6.2019
Model risk
19.6.2019
Řízení finančních rizik
10.-11.9.2019
Novinky bankovní regulace 22.10.2019
Operační riziko v praxi
5.-6.11.2019
ERM aneb řízení rizik na celopodnikové úrovni
12.11.2019