Chytře na rizika  

Detaily semináře

Pro koho je určen

Seminář je určen především specialistům bank a dalších kreditních institucí, kteří jsou zodpovědní za implementaci Basel II/III v oblasti ICAAP, výpočet ekonomického kapitálu, interních kapitálových zdrojů a za strategické plánování.

Cíle semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou ICAAP, s metodami identifikace rizik, s výpočtem ekonomického kapitálu, jeho agregací a alokací, a s využitím ekonomického kapitálu pro řízení bank. Dále je seminář věnován způsobům stanovení interních kapitálových zdrojů, jejich plánování a stresovému testování. Dále bude na seminináři diskutována i oblast ILAAP a související principy řízení rizika likvidity.

pdf Pozvánka na seminář

Obchodní podmínky 

Informace a přístup k osobním údajům

 

Závazná přihláška na seminář

5.-7.3.2019
Jinonická 80, Praha 5
1
29800 CZK + DPH

Přihlašovací údaje

 
Účastník 1: