Chytře na rizika  

Novinky bankovní regulace 

Otevřený jako open seminář 

Seminář Novinky bankovní regulace je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí.

Cíle semináře

Seminář poskytuje přehled o nejdůležitějších změnách v regulaci bank v oblasti řízení rizik. Účastníci se postupně seznámí s připravovanými novinkami v regulaci za jednotlivá rizika – kreditní, operační a tržní riziko a riziko likvidity. Během semináře bude nastíněn možný způsob implementace navrhovaných změn.

Pro koho je určen

Seminář je určen pracovníkům risk managementu, compliance a interního auditu.

 

Obsah semináře

  1. Úvod do regulace
  2. Plánovaná novela CRD/CRR
  3. Novinky od EBA
  4. Basel III (2017)
  5. Další novinky
  6. Plánovaná novela BRRD
 

Aktuální termín semináře