Chytře na rizika  

ECL calculation tool

Advanced Risk Management, s. r. o. nabízí nástroj pro výpočet opravných položek podle standardu IFRS 9. Nástroj umožňuje provádět výpočet ECL pro stage 1, 2 a 3, a to portfoliovým PD/LGD přístupem, nebo pomocí individuálního přístupu (diskontování očekávaných cashflow v několika scénářích). Nástroj umožňuje počítat ECL pro celou řadu instrumentů (úvěry, garance apod.).

K čemu slouží?

 • provádění výpočtu opravných položek pro on-balance i off-balance expozice dle IFRS 9,
 • provádění výpočtu 12 měsíční i lifetime ECL,
 • provádění výpočtu ECL pro jednotlivé expozice (stage 1, 2 i 3),
 • zohlednění očekávaného budoucího vývoje cash flow v několika scénářích,
 • diskontování cashflow pomocí EIR pro danou expozici,
 • provádění zátěžového testování ECL (např. jaký dopad na ECL má zvýšení PD u vybraného segmentu nebo u celého portfolia apod.),
 • rozlišení individuálního a portfoliového způsobu výpočtu opravných položek.

Výhody využití ECL calculation tool

Mezi hlavní výhody patří:
 • rychlý výpočet ECL pro potřeby IFRS 9,
 • validace vlastního výpočtu ECL,
 • rychlá implementace,
 • efektivní kontrola vstupních dat,
 • intuitivní a snadná obsluha.

Komu je určen?

ECL calculation tool využijí všechny společnosti, které dle standardu IFRS 9 musí počítat ECL pro stage 1, 2 a 3.

Prezentace softwaru ECL calculation tool

V případě dotazů nebo zájmu o další informace nás neváhejte kontaktovat a domluvit se s námi na prezentaci ECL calculation tool.