Chytře na rizika  

Funkční specifikace

společnost Advanced Risk Management, s.r.o., kromě poradenství, školení a vývoje softwaru nabízí svým klientům také metodickou podporu při tvorbě specializovaných aplikací a softwaru pro řízení rizik a financí.

Hlavní výhodou spolupráce s ARM je to, že na základě získaných zkušeností pomůžeme navrhnout IT řešení tak, aby:

 • odpovídalo účelu, pro který ho klient vyvíjí/potřebuje;
 • pracovalo efektivně (tj. pružně, rychle a se snadnou ovladatelností).

ARM nabízí spolupráci při přípravě funkční specifikace a odbornou pomoc během vývoje a při implementaci specializovaného softwaru. Spolupráce může zahrnovat zejména:

 • analytickou podporu během úvodních fází projektu (specifikace požadavků na software);
 • pomoc při přípravě softwarového zadání / funkční specifikace s ohledem na specifika procesu řízení rizik klienta;
 • oponenturu funkční specifikace (zejména posouzení srozumitelnosti dokumentace pro třetí strany, identifikaci případných logických nesrovnalostí a chyb, zhodnocení konzistence napříč dokumenty);
 • přípravu testovacích scénářů na základě softwarového zadání / funkční specifikace;
 • asistenci při definici číselníků využívaných v softwarovém nástroji;
 • odbornou podporu při řízení projektu;
 • další související podporu – dle ad-hoc požadavků klienta (např. příprava dalších souvisejících podkladů pro dodavatele a pokrytí specifických požadavků klienta).

Spolupráce může být realizována jako:

 • ad-hoc konzultace formou workshopů / oponentury připravených podkladů a/nebo
 • pomoc při přípravě dokumentů požadovaných klientem.