Chytře na rizika  

Detaily semináře

Pro koho je určen

Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají řízením vývoje, implementací, validacemi a backtestingem modelů, a také pro risk manažery a interní auditory.

Cíle semináře

Množství a význam modelů používaných pro řízení finančních institucí neustále roste a s tím roste i možná chybovost jimi doporučených / automaticky realizovaných rozhodnutí. Cílem semináře je proto naučit účastníky správně identifikovat a měřit rizika modelů a následně ukázat, jak výstupy těchto metod využívat pro praktické řízení rizika modelů. V rámci semináře budou diskutovány klíčové míry pro hodnocení správnosti a vhodnosti modelů, role validace, monitoringu, backtestingu a souvisejícího reportingu. Součástí semináře je i přehled regulatorních požadavků/očekávání v této oblasti. Pravidla řízení rizika modelů seminář představí na příkladech z praxe, a to během celého života modelu.

pdf Pozvánka na seminář 

Obchodní podmínky 

Informace a přístup k osobním údajům

Závazná přihláška na seminář

19.6.2019
Jinonická 80, Praha 5
1
9900 CZK + DPH

Přihlašovací údaje

 
Účastník 1: