Chytře na rizika  
Semináře

Semináře

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. pořádá odborné semináře, na jejichž přípravě a realizaci se podílí vlastní experti. V seminářích se tedy odráží jejich zkušenosti a znalosti nabyté na poradenských a softwarových projektech. Semináře jsou proloženy řadou případových studií a výpočetních příkladů tak, aby se účastníci naučili znalosti aplikovat v praxi.

Nabízíme semináře členěné do níže uvedených tematických skupin:

 

ve formě:
  • open seminářů - otevřené semináře
  • in-house seminářů - pořádané pro konkrétního klienta dle jeho požadavků
  • workshopů - velmi intenzívní forma vzdělávání s omezeným počtem účastníků
  • e-learningu - elektronické kurzy, které účastník prochází sám bez přítomnosti lektora a v časovém harmonogramu, který mu vyhovuje (tuto formu kurzu připravujeme na zakázku)

Open-semináře

Open semináře, neboli semináře otevřené, jsou interaktivní formou vzdělávání s řadou případových studií a výpočetních příkladů, nikoli jen prostým sdělením informací. Účastníci se naučí aplikovat mezinárodně uznávané postupy ve finančním řízení a řízení finančních rizik.

Kalendář otevřených seminářů

Název semináře
Termín
   Pozvánka   
 Přihláška
Rizikový apetit
24.4.2019
 PDF  Přihlásit se
Příprava na SREP aneb dohlídka v praxi
25.4.2019
 PDF  Přihlásit se
Řízení kreditního rizika
21.5.2019  PDF  Přihlásit se
Credit scoring
22.5.2019
 PDF  Přihlásit se
Stresové testování
4.6.2019
 PDF  Přihlásit se
Fundamental Review of the Trading Book
5.6.2019
 PDF  Přihlásit se
Novinky bankovní regulace 18.6.2019
   Přihlásit se
Model risk
19.6.2019
 PDF  Přihlásit se
Řízení finančních rizik
10.-11.9.2019
   Přihlásit se
Novinky bankovní regulace 22.10.2019
   Přihlásit se
Operační riziko v praxi
5.-6.11.2019
   Přihlásit se
ERM aneb řízení rizik na celopodnikové úrovni
12.11.2019
   Přihlásit se

pdf Kalendář seminářů 2019
Open semináře se konají v prostorách Business Park Košíře, Jinonická 80, Praha 5.

In-house semináře

In-house semináře jsou uskutečněny pro konkrétního klienta. Na základě jeho požadavků je vybráno téma školení a jeho obsah tak, aby plně vyhovoval jeho potřebám a představám. In-house seminář umožňuje řešit konkrétní problémy klienta v dané oblasti a přizpůsobit seminář úrovni znalostí účastníků.

Podle přání klienta může být in-house seminář uspořádán jak v jeho prostorech, tak i v prostorech naší společnosti. Termín konání semináře vychází rovněž z potřeby klienta.

Flexibilita ve volbě počtu účastníků, místa, termínu a obsahu semináře umožní klientovi zvolit pro něj efektivní a ekonomický způsob vzdělávání svých zaměstnanců.