Chytře na rizika  
Semináře

Semináře

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. pořádá odborné semináře, na jejichž přípravě a realizaci se podílí vlastní experti. V seminářích se tedy odráží jejich zkušenosti a znalosti nabyté na poradenských a softwarových projektech. Semináře jsou proloženy řadou případových studií a výpočetních příkladů tak, aby se účastníci naučili znalosti aplikovat v praxi.

Nabízíme semináře členěné do níže uvedených tematických skupin:

 

ve formě:
  • open seminářů - otevřené semináře
  • in-house seminářů - pořádané pro konkrétního klienta dle jeho požadavků
  • workshopů - velmi intenzívní forma vzdělávání s omezeným počtem účastníků
  • e-learningu - elektronické kurzy, které účastník prochází sám bez přítomnosti lektora a v časovém harmonogramu, který mu vyhovuje (tuto formu kurzu připravujeme na zakázku)

Open-semináře

Open semináře, neboli semináře otevřené, jsou interaktivní formou vzdělávání s řadou případových studií a výpočetních příkladů, nikoli jen prostým sdělením informací. Účastníci se naučí aplikovat mezinárodně uznávané postupy ve finančním řízení a řízení finančních rizik.

Kalendář otevřených seminářů

Název semináře
Termín
   Pozvánka   
 Přihláška
Řízení finančních rizik
10.-11.9.2019
 PDF  Přihlásit se
CRR 2 a CRD 5 a další novinky v regulaci 22.10.2019
 PDF  Přihlásit se
Operační riziko v praxi
5.-6.11.2019
 PDF  Přihlásit se
ERM aneb řízení rizik na celopodnikové úrovni
12.11.2019
 PDF  Přihlásit se

pdf Kalendář seminářů 2019
Open semináře se konají v prostorách Business Park Košíře, Jinonická 80, Praha 5.

In-house semináře

In-house semináře jsou uskutečněny pro konkrétního klienta. Na základě jeho požadavků je vybráno téma školení a jeho obsah tak, aby plně vyhovoval jeho potřebám a představám. In-house seminář umožňuje řešit konkrétní problémy klienta v dané oblasti a přizpůsobit seminář úrovni znalostí účastníků.

Podle přání klienta může být in-house seminář uspořádán jak v jeho prostorech, tak i v prostorech naší společnosti. Termín konání semináře vychází rovněž z potřeby klienta.

Flexibilita ve volbě počtu účastníků, místa, termínu a obsahu semináře umožní klientovi zvolit pro něj efektivní a ekonomický způsob vzdělávání svých zaměstnanců.