Chytře na rizika  

Vymáhání v praxi (non-retail)

POZVÁNKA V PDF
Cíle semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s praktickými aspekty vymáhání úvěrových pohledávek ze segmentu non-retail. Proces vymáhání bude prezentován v kontextu měnícího se ekonomického a regulatorního prostřední v České republice. Z pohledu věřitelské banky se účastníci seznámí s hlavními postupy vymáhání a jejich uplatněním v činnosti specializovaného útvaru Workout a dozví se, jak implementace standardu IFRS9 ovlivnila rozhodovací procesy ve věřitelské bance u tzv. nevýkonných pohledávek. Součástí semináře je také představení nového doporučeného regulatorního rámce pro banky z autorské dílny ECB zahrnujícího komplexně celou oblast řízení a správy nevýkonných pohledávek.

Pro koho je seminář určen

Seminář je určen především pro specialisty vymáhání bankovních úvěrových pohledávek v segmentu non-retail v útvarech Workout a dále pro pracovníky oddělení EWS (Early Warning System), risk manažery, pracovníky obchodních úseků odpovědných za správu úvěrových pohledávek ve fázi pre-Workout (IFRS Stage 2), pracovníky útvarů Compliance a Interního auditu.

 

 

 

 

 

Přihláška na seminář

11. 3. 2021
ON-LINE
1
9900 CZK + DPH

Přihlašovací údaje

 
Účastník 1: