Chytře na rizika  

IRB v praxi

Cíle semináře

Účastníci semináře se naučí, jak počítat kapitálový požadavek pro kreditní riziko IRB přístupem a jak zavést IRB přístup tak, aby byly splněny nejen kvantitativní, ale i kvalitativní požadavky na něj kladené. Jedním z hlavních diskutovaných témat je definice defaultu včetně stanovení materiality, rating a skóring klientů a také stanovení rizikových parametrů.

Seminář představí regulatorní požadavky pro oblast IRB – zejména EBA GL a ECB TRIM GL, které upřesňují požadavky v oblasti rizikových parametrů PD, LGD a CCF. Díky tomu, že je seminář založen na praktických zkušenostech získaných při zavádění IRB přístupu v bankách CEE regionu, budou diskutovány i praktické rady při implementaci jednotlivých požadavků.

Pro koho je seminář určen

Seminář je určen především risk manažerům a projektovým manažerům zodpovědným za implementaci IRB přístupu, pracovníkům interního auditu a compliance.

 

Přihláška na seminář

20. 4. 2021
Jinonická 80, Praha 5 / on-line
1
9900 CZK + DPH

Přihlašovací údaje

 
Účastník 1: