Chytře na rizika  
Operační riziko v praxi

Operační riziko v praxi

Seminář Operační riziko v praxi je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

Obsah semináře

První část semináře pokrývá otázky celkového rámce operačního rizika – jeho identifikaci, měření a řízení. Ve druhé části bude diskutována praktická implementace řízení operačního rizika s důrazem na hodnocení expozice vůči operačnímu riziku, rizikový apetit a klíčové rizikové indikátory (KRI). Dále budou diskutovány rozdíly v top-down a bottom-up přístupu při řízení operačního rizika, organizační uspořádání, tři linie obrany a role akčních plánů. Seminář také představí související témata, jako např. Business Continuity Management, Fraud Management, operační riziko v IS/IT, reputační riziko, outsourcing a pojištění.

Pro koho je určen

Seminář je určen především risk manažerům a specialistům zodpovědným za operační riziko, interním auditorům a pracovníkům compliance.


 

Obsah semináře

 1. Úvod do operačního rizika
 2. Operační riziko v rámci Basel III
 3. Úvod do řízení operačního rizika
 4. Stresové testování operačního rizika
 5. Plánované změny ve výpočtu kapitálového požadavku
 6. Riziko a ztráta
 7. Zdroje rizika a příklady
 8. Dopady kvantifikace rizika
 9. Rizikový apetit
 10. Top-down a Buttom-up přístup k řízení rizika
 11. Risk governance
 12. Tréning a školení zaměstnanců
 13. Snížení rizika vlastními silami
 14. Transfer rizika - outsourcing
 15. Transfer rizika podruhé: pojištění
 16. Závěr
Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.

Lektoři

Mgr. Ing. Václav Novotný

Ing. Jiří Kliment, Československá obchodní banka, a. s.