Chytře na rizika  
Finanční software na zakázku

Vývoj finančního softwaru na zakázku

Od určité velikosti firmy je vhodné, aby firma vybrané procesy automatizovala pomocí specializovaného finančního softwaru. Advanced Risk Management, s.r.o. nabízí firmám podporu v podobě:

 • vytvoření zadání pro software (funkční specifikace)
 • asistence při výběru/výběr finančního softwaru
 • vytvoření finančního softwaru na zakázku


V případě vývoje softwaru na míru Advanced Risk Management, s.r.o. obvykle postupuje následovně:

 • nabídneme odbornou podporu a konzultace při formulaci požadavků klientem na funkcionality softwaru
 • posoudíme reálnost, případně úplnost požadovaných funkcionalit (expertní pohled společnosti)
 • vytvoříme softwarovou specifikaci
 • klient schválí softwarovou specifikaci
 • vyvineme software dle softwarové specifikace
 • klient software otestuje - testování je obvykle rozděleno na samostatné oblasti, resp. spolu související funkcionality softwaru tak, aby bylo pro klienta co možná nejméně časové náročné
 • klient akceptuje software
 • nabídneme klientovi smluvní ujednání o udržování a podpoře softwaru

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.