Chytře na rizika  
Prezentace výsledků studie Procesní a technologické připravenosti treasury

Jste připraveni na současný trend automatizace v treasury?

Advanced Risk Management, s.r.o. ve spolupráci s Českou Asociací Treasury (ČAT) připravila prezentaci výsledků studie Procesní a technologické připravenosti treasury mapující současný stav ve středních a velkých podnicích v České republice.

V rámci studie jsme zkoumali klíčové činnosti treasury, jako jsou řízení a plánování likvidity a řízení kurzového a kreditního rizika. Na tyto činnosti jsme se podívali ve světle současných trendů směřujících k maximálnímu využívání informačních technologií. Studie popisuje, do jaké míry jsou činnosti zautomatizovány a efektivně podporovány IT nástroji a jaký je přetrvávající podíl mechanické práce.

Během prezentace i po jejím skončení bude možné diskutovat jak o závěrech plynoucích z této studie, tak i o zkušenostech účastníků webináře. Webinář bude ukončen praktickou ukázkou možné automatizace.

 

Co:
Webinář "Jste připraveni na současný trend automatizace v treasury?"
Kdy: 24. 6. 2021 (13:00 - 14:00)
Místo: on-line Zoom
Přednášející: Václav Novotný, ředitel Advanced Risk Management, s.r.o.
Koordinátor: Česká Asociace Treasury (ČAT)
Přístup do webináře:
https://zoom.us/j/97046727578?pwd=MVBQN01Bb1VTc0w0Q1Z3Z1hXdDI0dz09
Meeting ID: 970 4672 7578
Passcode: 043294