Chytře na rizika  
CV-Novotný
vn_10.jpg

Mgr. Ing. Václav Novotný

Václav Novotný je ředitelem společnosti Advanced Risk Management, s. r. o. Více než 20 let
se specializuje na poradenství a školení v oblasti identifikace, měření a řízení finančních rizik.
V roce 1994 započal svou kariéru v  investičním oddělení České pojišťovny, a. s.
Během své kariéry se Václav stal uznávaným lektorem na téma řízení rizik na konferencích
a seminářích nejen v ČR.
Václav rovněž spoluorganizuje Risk Management Klub, pravidelné setkávání odborníků
z řad finančních institucí i dalších podniků, na kterém se diskutují zkušenosti z praxe.
Václav Novotný vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a Fakultu financí
a  účetnictví Vysoké školy ekonomické v  Praze. S  oběma vysokými školami dlouhodobě
spolupracuje jako externí lektor.