Chytře na rizika  
CV-Novotný
vn_10.jpg

Mgr. Ing. Václav Novotný

Václav Novotný je ředitelem společnosti Advanced Risk Management, s. r. o. Více než 20 let
se specializuje na poradenství a školení v oblasti identifikace, měření a řízení finančních rizik.
V roce 1994 započal svou kariéru v  investičním oddělení České pojišťovny, a. s.
Je zakládajícím členem a  předsedou sdružení Risk Management Klub a  často zvaným
lektorem na konferencích a seminářích uznávaných institucí.
Václav Novotný vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a Fakultu financí
a  účetnictví Vysoké školy ekonomické v  Praze. S  oběma vysokými školami dlouhodobě
spolupracuje jako externí lektor.