Chytře na rizika  
Historie_N

Historie

Advanced Risk Management, s.r.o. byla založena v roce 1999 Mgr. Ing. Václavem Novotným, zkušeným odborníkem v oboru řízení rizik.

Od svého vzniku společnost spolupracuje s významnými finančními i nefinančními institucemi a poskytuje jim širokou škálu odborných služeb a produktů. Nabídka Advanced Risk Management, s.r.o. zahrnuje poradenské služby v oblasti řízení rizik, odborná školení a semináře a také softwarová řešení pro řízení finančních rizik, nákladové kalkulace a řízení projektů.

Advanced Risk Management, s.r.o. předvídá změny trhu a s tím související měnící se potřeby a kontinuálně rozšiřuje své služby ku prospěchu a spokojenosti zákazníků.

Milníky v historii Advanced Risk Management, s.r.o.:

1999: Založení společnosti
2000: Úspěšné etablování na poli vzdělávacích institucí
2000: První poradenská zakázka: strategie řízení v neziskovém sektoru
2001: První projekty pro řízení rizik a tvorbu metodik
2001: Zahájení vývoje softwaru CADCalc® Market
2002: Vstup na slovenský trh
2003: Validace interního modelu pro řízení tržních rizik na bázi VaR pro Českou spořitelnu, a.s. – pravděpodobně prvního modelu tohoto typu v postkomunistických zemích střední Evropy
2003: Uspořádání prvního otevřeného semináře s problematikou Basel II
2004: Zahájení vývoje softwaru CADCalc® Credit
2004: Zahájení dlouhodobé spolupráce se společností ČEZ, a.s.
2004: Zahájení dlouhodobé spolupráce s Komerční bankou, a.s. v rámci přípravy banky na přechod na pokročilý IRB přístup ke kreditnímu riziku podle Basel II
2005: Implementace softwaru CADCalc® Market ve společnosti Dexia banka Slovensko, a.s.
2005: Zahájení spolupráce s Národnou bankou Slovenska a Inštitútom bankového vzdelávania
2006: Implementace softwaru CADCalc® Credit pro Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, a.s.
2006: Uspořádání prvního otevřeného semináře s problematikou Solvency II
2007: Vstup na slovinský trh
2007: Validace odhadu rizikových parametrů PD, LGD, EAD pro Českou spořitelnu, a.s.
2008: Vývoj a implementace softwaru Standard Costing
2009: Steiner & Makovec – implementace software SWORM® pro řízení operačního rizika
2010: Uspořádání prvního otevřeného semináře s problematikou Basel III
2011: Tvorba funkční specifikace pro automatizaci COREP reportingu pro banku SKB d.d.
2011: Realizace studie proveditelnosti implementace AMA přístupu
2012: Spolupráce při rozvoji metodiky pro sebehodnocení (Self-Assessment) operačních rizik
2013: Vytvoření metodiky pro řízení projektových rizik
2013: Tvorba výpočetního nástroje pro ověřování efektivity zajištění úrokového rizika pro Hypoteční banku, a.s.
2014: První velké zakázky z oblasti analýzy dat mimo finanční sektor
2014: Rozšíření nabídky seminářů o Řízení projektových rizik a Řízení rizika podvodů
2015: Optimalizaci větrného parku Fântânele-Cogealac pro CEZ Wind Farm
2016: Implementace softwaru CADCalc® Market ve společnosti Home Credit International a.s.
2016: Účast na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně jako vystavovatel
2017: Vývoj kalkulačky ECL pro výpočet opravných položek podle standardu IFRS 9
2017: Vývoj prescoringového modelu pro hodnocení rizikovosti klientů
2017: Implementace 6. generace softwaru CADCalc® Market
2018: Realizace zakázky na identifikaci závislosti zmetků na výrobních podmínkách (Průmysl 4.0)
2018: Dodání několika skóringových modelů pro schvalování klientů žádajících leasing
2019: Vytvoření ratingového modelu pro velké korporátní protistrany pro společnost Ezpada, s.r.o.
2019: Spolupráce na vývoji ratingového modelu pro non-retail klienty pro SKB banka d.d. Ljubljana
2020: Implementace softwaru CADCalc® Market a rozšiřujících funkcionalit pro KB Penzijní společnost, a.s.
2020: Modelování depozit bez definované splatnosti pro SKB banka d.d. Ljubljana
2021: Posouzení metodik a výpočtů týkajících se oceňování reálnou hodnotou (dle standardu IFRS 13)
2021: Zahájení nabídky služeb v oblasti ESG
2022: Rozšíření software CADCalc® Market o moduly Simulace budoucí výkonnosti fondu a Behaviorální model aktiv a pasiv
2022: Začátek dlouhodobé spolupráce týkající se řízení ESG rizik ve více společnostech
2023: Spolupráce na rozvoji metodik pro zpětné testování parametrů ECL
2023: Rozšíření nabídky služeb v oblasti ESG o semináře Řízení ESG rizik: Executive summary, Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy a ESG rizika a jejich audit
2023: Rozšíření softwaru CADCalc® Market o regulatorní report DISIFE23: Hlášení o úrokovém riziku banky

 

Informace o konkrétních projektech naleznete v Referencích.