Chytře na rizika  
Vedení společnosti_N

Vedení společnosti

Mgr. Ing. Václav Novotný

Ředitel a jednatel společnosti

Václav je od roku 1999 jednatelem a ředitelem Advanced Risk Management, s.r.o. Jeho hlavním úkolem je řízení společnosti a osobní zabezpečení klíčových služeb.
Václav disponuje výbornou znalostí bankovního prostředí a bankovní regulace a má dlouholeté zkušenosti s řízením finančních rizik. Specializuje na posuzování kvality procesů a postupů, na posuzování kvalitativních požadavků na modely měření a řízení rizik, na kvalitu organizačního uspořádání apod.
Od roku 1994 pracoval v České pojišťovně a.s., postupně na Odboru řízení likvidity, Odboru finančních institucí a jako vedoucí Odboru portfolio administrace. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a Fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze.

 

Ing. Magdaléna Věříšová

Manažer poradenských služeb

Od roku 2023 zastává Magda pozici manažerky poradenských služeb ve společnosti Advanced Risk Management, s.r.o., kde předtím pracovala jako senior analytička. Jejím hlavním úkolem je vést poradenský tým a řídit projekty v oblasti poradenství.

Magda má bohaté zkušenosti s vytvářením, revizí a auditem metodik a předpisů v oblasti řízení rizik. Specializuje se také na tvorbu matematických a statistických modelů, komplexní implementaci systému řízení rizik a analýzu dat.

Magda vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze.

 

Mgr. Klára Kubátová

Manažer softwarových služeb

Klára je od roku 2018 manažerkou softwarových služeb Advanced Risk Management, s.r.o., kde je zodpovědná zejména za řízení vývoje databázové aplikace CADCalc® Market a související analýzu požadavků klientů.

Klára má zkušenosti s vývojem a implementací software jak v rámci agilních metodik s certifikací SCRUM Master, tak i tradičního vodopádového přístupu.

Klára vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Pracovala jako business analytik ve společnosti Adastra, s.r.o. a jako pojistný matematik ve společnosti AEGON Pojišťovna, a.s.

 

Karolína Krásová

Account Manager

Karolína je od roku 2012 account manažerkou Advanced Risk Management, s.r.o. a pečuje o naše klienty. Jejím hlavním úkolem je jak udržování kontaktů s našimi dlouholetými klienty, aby se s námi cítili dobře, tak navazování vztahů s potencionálními klienty. Karolína je zodpovědná za navržení obchodní strategie společnosti a vyhledávání obchodních příležitostí na trhu.