Chytře na rizika  
Vedení společnosti_N

Vedení společnosti

Mgr. Ing. Václav Novotný

Ředitel a jednatel společnosti

Václav je od roku 1999 jednatelem a ředitelem Advanced Risk Management, s.r.o. Jeho hlavním úkolem je řízení společnosti a osobní zabezpečení klíčových služeb.
Václav disponuje výbornou znalostí bankovního prostředí a bankovní regulace a má dlouholeté zkušenosti s řízením finančních rizik. Specializuje na posuzování kvality procesů a postupů, na posuzování kvalitativních požadavků na modely měření a řízení rizik, na kvalitu organizačního uspořádání apod.
Od roku 1994 pracoval v České pojišťovně a.s., postupně na Odboru řízení likvidity, Odboru finančních institucí a jako vedoucí Odboru portfolio administrace. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a Fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze.

 

Mgr. Monika Rusková

Manažer poradenských služeb

Monika je od roku 2017 manažerkou poradenských služeb Advanced Risk Management, s.r.o., kde dříve pracovala na pozici senior analytik šest let. Monika je odpovědná za vedení poradenského týmu a řízení poradenských projektů.

Monika má zkušenosti zejména s tvorbou/revizí/auditem metodik a předpisů pro oblast řízení rizik, tvorbou matematických a statistických modelů, zaváděním systému řízení rizik a analýzou procesů.

Monika vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy.

 

Mgr. Klára Kubátová

Manažer softwarových služeb

Klára je od roku 2018 manažerkou softwarových služeb Advanced Risk Management, s.r.o., kde je zodpovědná zejména za řízení vývoje databázové aplikace CADCalc® Market a související analýzu požadavků klientů.

Klára má zkušenosti s vývojem a implementací software jak v rámci agilních metodik s certifikací SCRUM Master, tak i tradičního vodopádového přístupu.

Klára vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Pracovala jako business analytik ve společnosti Adastra, s.r.o. a jako pojistný matematik ve společnosti AEGON Pojišťovna, a.s.

 

Karolína Krásová

Account Manager

Karolína je od roku 2012 account manažerkou Advanced Risk Management, s.r.o. a pečuje o naše klienty. Jejím hlavním úkolem je jak udržování kontaktů s našimi dlouholetými klienty, aby se s námi cítili dobře, tak navazování vztahů s potencionálními klienty. Karolína je zodpovědná za navržení obchodní strategie společnosti a vyhledávání obchodních příležitostí na trhu.