Chytře na rizika  
Software_N

Software

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. poskytuje svým klientům, finančním i nefinančním společnostem, služby v oblasti vývoje softwaru a zpracování dat. Jedná se o přirozený doplněk navržených systémů řízení financí a finančních rizik, který usnadňuje jejich technickou realizaci.

Advanced Risk Management, s.r.o. Vám nabízí:

Software

 • CADCalc® Market - software pro evidenci obchodů, řízení tržních rizik a likvidity
 • CADCalc® Credit - software pro výpočet kapitálového požadavku a ekonomického kapitálu ke kreditnímu riziku
 • ECL calculation tool - nástroj pro výpočet opravných položek podle standardu IFRS 9
 • TIMo - software pro evidenci času stráveného na zakázkách a nákladové kalkulace
 • Standard Costing - software pro nákladové kalkulace, controlling a plánování

Vývoj modelů a software na míru

Metodická podpora

 

Průběh a výhody spolupráce

Hlavní výhody:
 • rychlá implementace včetně odborné podpory v oblasti úplnosti / integrity vstupních dat
 • podpora v oblasti konektivity se současně používanými softwary
 • nastavení výstupů softwaru tak, aby odpovídaly současným zvyklostem klienta
 • excelentní kvalita služeb v oblasti údržby a podpory softwaru
V případě vývoje softwaru na míru:
 • odborná podpora a konzultace při formulaci požadavků na funkcionality softwaru
 • softwarová specifikace včetně posouzení logických vazeb a úplnosti požadovaných funkcionalit