Chytře na rizika  
Poradenství_N

Poradenství

Advanced Risk Management, s.r.o. se dlouhodobě zabývá poradenstvím v oblasti řízení financí a finančních rizik a analýzy dat. Získané know-how předává svým klientům z řad finančních i nefinančních institucí, kterým tak přispívá k jejich stabilitě a prosperitě.

Poradenství pokrývá zejména tyto oblasti:

ERM

BCM

 

Advanced Risk Management v oblasti finančních rizik také nabízí vytvoření systému pro řízení finančních rizik a provedení auditu těchto systémů finančním i nefinančním společnostem.

Systém řízení finančních rizik

  • vytvoření systému pro měření a/nebo řízení rizika: kreditního, tržního, likvidního, pojistného, operačního a počasí
  • pomoc při formulaci a vytvoření interních směrnic ve finanční oblasti
  • implementace Basel II, Basel III a Solvency II
  • vytvoření interního modelu

Audit řízení finančních rizik

  • způsobu měření a/nebo řízení rizika: kreditního, tržního, likvidního, pojistného, operačního a počasí
  • existence, konzistence, správnosti a dodržování interních směrnic
  • způsobu implementace Basel II, Basel III, Solvency II
  • předpokladů, konstrukce a zacházení s interním modelem

 

S klienty při řešení zakázky spolupracujeme tak, že se buď dočasně stáváme součástí jejich týmů, nebo jim poskytujeme oporu formou konzultací.
Na základě požadavku klienta jsme schopni vybranou činnost vykonávat i dlouhodobě na bázi outsourcingu.