Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Semináře_N

Semináře

 

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. pořádá odborné semináře, na jejichž přípravě a realizaci se podílí vlastní experti. V seminářích se tedy odráží jejich zkušenosti a znalosti nabyté na poradenských a softwarových projektech. Semináře jsou proloženy řadou případových studií a výpočetních příkladů tak, aby se účastníci naučili znalosti aplikovat v praxi.

Nabízíme semináře členěné do níže uvedených tematických skupin:

Regulace

Controlling a finance

Finanční deriváty

Rizika

Strategie

Inspirace

 

ve formě:

  • open seminářů - otevřené semináře
  • in-house seminářů - pořádané pro konkrétního klienta dle jeho požadavků
  • workshopů - velmi intenzívní forma vzdělávání s omezeným počtem účastníků
  • e-learningu - elektronické kurzy, které účastník prochází sám bez přítomnosti lektora a v časovém harmonogramu, který mu vyhovuje (tuto formu kurzu připravujeme na zakázku)

Open-semináře

Open semináře, neboli semináře otevřené, jsou interaktivní formou vzdělávání s řadou případových studií a výpočetních příkladů, nikoli jen prostým sdělením informací. Účastníci se naučí aplikovat mezinárodně uznávané postupy ve finančním řízení a řízení finančních rizik.
 
 
Název semináře Termín      Pozvánka     Přihláška  
Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM 26. 1. 2024 PDF Proběhlo
ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové testování 20. - 21. 2. 2024 PDF Proběhlo
ESG a Green Finance 29. 2. 2024 PDF Proběhlo
CRR 3 / CRD 6 v detailu 19. 3. 2024 PDF Proběhlo
Fraud management v on-line světě 20. 3. 2024 PDF Proběhlo
Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR 10. 4. 2024 PDF Proběhlo
Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB 23. 4. 2024 PDF Proběhlo
Bankovní regulace v kostce 29. 5. 2024 PDF Přihlásit se
Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti 11. 6. 2024 PDF Přihlásit se
Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy 12. 6. 2024 PDF Přihlásit se
Model Risk 12. 9. 2024 PDF Přihlásit se
Dopady změny klimatu a jejich řešení 17. - 18. 9. 2024 PDF Přihlásit se
CRR 3 / CRD 6 v detailu 1. 10. 2024 PDF Přihlásit se
Řízení aktiv a pasiv - ALM 10. 10. 2024 PDF Přihlásit se
Tržní riziko 5. - 6. 11. 2024 PDF Přihlásit se

 

In-house semináře

In-house semináře připravíme pro Vaši společnost na míru. Na základě Vašich požadavků vybereme téma školení a jeho obsah tak, aby plně vyhovovaly Vašim potřebám a představám. Během in-house semináře pak budeme řešit konkrétní problematiku Vaší společnosti a úroveň semináře bude odpovídat znalostem účastníků.

Podle Vašeho přání může být in-house seminář uspořádán jak ve Vašich prostorech, tak i v prostorech naší společnosti. Termín semináře přizpůsobíme rovněž Vašim požadavkům.

V případě, že preferujete vzdělávání on-line, jsme připraveni pro Vás připravit i interaktivní webinář. 

Flexibilita ve formě dodaného semináře, volbě počtu účastníků, místa, termínu a obsahu semináře Vám umožní zvolit efektivní a ekonomický způsob vzdělávání Vašich zaměstnanců.