Chytře na rizika  
Nabídka  
Semináře_N

Semináře

 

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. pořádá odborné semináře, na jejichž přípravě a realizaci se podílí vlastní experti. V seminářích se tedy odráží jejich zkušenosti a znalosti nabyté na poradenských a softwarových projektech. Semináře jsou proloženy řadou případových studií a výpočetních příkladů tak, aby se účastníci naučili znalosti aplikovat v praxi.

Nabízíme semináře členěné do níže uvedených tematických skupin:

Regulace

 

Controlling a finance

 

Finanční deriváty

ve formě:

  • open seminářů - otevřené semináře
  • in-house seminářů - pořádané pro konkrétního klienta dle jeho požadavků
  • workshopů - velmi intenzívní forma vzdělávání s omezeným počtem účastníků
  • e-learningu - elektronické kurzy, které účastník prochází sám bez přítomnosti lektora a v časovém harmonogramu, který mu vyhovuje (tuto formu kurzu připravujeme na zakázku)

Open-semináře

Open semináře, neboli semináře otevřené, jsou interaktivní formou vzdělávání s řadou případových studií a výpočetních příkladů, nikoli jen prostým sdělením informací. Účastníci se naučí aplikovat mezinárodně uznávané postupy ve finančním řízení a řízení finančních rizik.
 
 
Název semináře Termín      Pozvánka     Přihláška  
ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře  (on-line)  15. - 16. 2. 2022          PDF   Již proběhl
Green Finance a ESG rizika (on-line) 3. 3. 2022 PDF Již proběhl
CRR 3/CRD 6 a další novinky bankovní regulace (on-line)   29. 3. 2022 PDF Již proběhl
Vymáhání v praxi (non-retail) (on-line) 6. 4. 2022 PDF Již proběhl
Model risk (on-line) 7. 4. 2022 PDF Již proběhl
Řízení kreditního rizika (on-line) 27. 4. 2022 PDF Již proběhl
Riziko změn klimatu 10. - 11. 5. 2022 PDF Již proběhl
Fraud management v on-line světě 25. 5. 2022 PDF Již proběhl
Rizikový apetit 1. 6. 2022 PDF Již proběhl
Měření environmentálních rizik ve finančních institucích  9. 6. 2022 PDF Již proběhl
Bankovní regulace v kostce 23. 6. 2022  PDF Již proběhl
Green Finance a ESG rizika 8. 9. 2022 PDF Již proběhl
CRR 3/CRD 6 a další novinky bankovní regulace 22. 9. 2022 PDF Přihlásit se
Operační riziko v praxi 4. - 5. 10. 2022 PDF Přihlásit se
ERM aneb řízení rizik na celopodnikové úrovni   11. 10. 2022 PDF Přihlásit se
Tržní riziko 8. - 9. 11. 2022 PDF Přihlásit se

 

In-house semináře

In-house semináře připravíme pro Vaši společnost na míru. Na základě Vašich požadavků vybereme téma školení a jeho obsah tak, aby plně vyhovovaly Vašim potřebám a představám. Během in-house semináře pak budeme řešit konkrétní problematiku Vaší společnosti a úroveň semináře bude odpovídat znalostem účastníků.

Podle Vašeho přání může být in-house seminář uspořádán jak ve Vašich prostorech, tak i v prostorech naší společnosti. Termín semináře přizpůsobíme rovněž Vašim požadavkům.

V případě, že preferujete vzdělávání on-line, jsme připraveni pro Vás připravit i interaktivní webinář. 

Flexibilita ve formě dodaného semináře, volbě počtu účastníků, místa, termínu a obsahu semináře Vám umožní zvolit efektivní a ekonomický způsob vzdělávání Vašich zaměstnanců.