Chytře na rizika  
Semináře_N

Semináře

 

Všechny semináře probíhají on-line. O případné změně Vás budeme informovat.

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. pořádá odborné semináře, na jejichž přípravě a realizaci se podílí vlastní experti. V seminářích se tedy odráží jejich zkušenosti a znalosti nabyté na poradenských a softwarových projektech. Semináře jsou proloženy řadou případových studií a výpočetních příkladů tak, aby se účastníci naučili znalosti aplikovat v praxi.

Nabízíme semináře členěné do níže uvedených tematických skupin:

Regulace

 

Controlling a finance

 

Finanční deriváty

 

ve formě:

  • open seminářů - otevřené semináře
  • in-house seminářů - pořádané pro konkrétního klienta dle jeho požadavků
  • workshopů - velmi intenzívní forma vzdělávání s omezeným počtem účastníků
  • e-learningu - elektronické kurzy, které účastník prochází sám bez přítomnosti lektora a v časovém harmonogramu, který mu vyhovuje (tuto formu kurzu připravujeme na zakázku)

Open-semináře

Open semináře, neboli semináře otevřené, jsou interaktivní formou vzdělávání s řadou případových studií a výpočetních příkladů, nikoli jen prostým sdělením informací. Účastníci se naučí aplikovat mezinárodně uznávané postupy ve finančním řízení a řízení finančních rizik.
 

Kalendář otevřených seminářů

 

Název semináře Termín      Pozvánka     Přihláška  
CCR a CVA (on-line) 3. 2. 2021          PDF   Již proběhl
ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře  (on-line)   16. - 17. 2. 2021 PDF Již proběhl
Vymáhání v praxi (non-retail) (on-line) 11. 3. 2021 PDF Již proběhl
Model risk (on-line) 15. 3. 2021 PDF Již proběhl
CRR 2/CRD 5 a další novinky bankovní regulace(on-line) 16. 3. 2021 PDF Již proběhl
Controlling v praxi (on-line) 13. 4. 2021 PDF Již proběhl
Riziko změn klimatu (on-line) 14. 4. 2021 PDF Již proběhl
IRB v praxi (on-line) 20. 4. 2021 PDF Již proběhl
Bankovní regulace v kostce (on-line) 18. 5. 2021 PDF Již proběhl
Green Finance a ESG rizika (on-line) 1. 6. 2021 PDF Již proběhl
Guidelines on loan origination and monitoring (on-line) 17. 6. 2021 PDF Již proběhl
Green Finance a ESG rizika (on-line) 23. 6. 2021 PDF Již proběhl
Řízení kreditního rizika 9. 9. 2021 PDF Již proběhl
Operační riziko v praxi 14. - 15. 9. 2021 PDF Již proběhl
Fraud management v on-line světě 16. 9. 2021 PDF Již proběhl
Green Finance a ESG rizika 22. 9. 2021 PDF Již proběhl
CRR 2/CRD 5 a další novinky bankovní regulace       5. 10. 2021 PDF Již proběhl
ERM aneb řízení rizik na celopodnikové úrovni                 19. 10. 2021 PDF Již proběhl
Tržní riziko 2. - 3. 11. 2021 PDF Přihlásit se

 

In-house semináře

In-house semináře připravíme pro Vaši společnost na míru. Na základě Vašich požadavků vybereme téma školení a jeho obsah tak, aby plně vyhovovaly Vašim potřebám a představám. Během in-house semináře pak budeme řešit konkrétní problematiku Vaší společnosti a úroveň semináře bude odpovídat znalostem účastníků.

Podle Vašeho přání může být in-house seminář uspořádán jak ve Vašich prostorech, tak i v prostorech naší společnosti. Termín semináře přizpůsobíme rovněž Vašim požadavkům.

V případě, že preferujete vzdělávání on-line, jsme připraveni pro Vás připravit i interaktivní webinář. 

Flexibilita ve formě dodaného semináře, volbě počtu účastníků, místa, termínu a obsahu semináře Vám umožní zvolit efektivní a ekonomický způsob vzdělávání Vašich zaměstnanců.