Chytře na rizika  

Operační riziko v praxi

POZVÁNKA V PDF

Cíle semináře

První část semináře pokrývá otázky celkového rámce operačního rizika – jeho identifikaci, měření a řízení. Ve druhé části bude diskutována praktická implementace řízení operačního rizika s důrazem na hodnocení expozice vůči operačnímu riziku, rizikový apetit a klíčové rizikové indikátory (KRI). Dále budou diskutovány rozdíly v top-down a bottom-up přístupu při řízení operačního rizika, organizační uspořádání, tři linie obrany a role akčních plánů. Seminář také představí související témata, jako např. Business Continuity Management, Fraud Management, operační riziko v IS/IT, reputační riziko a outsourcing.

Pro koho je určen

Seminář je určen především risk manažerům a specialistům zodpovědným za operační riziko, interním auditorům a pracovníkům compliance.

 

 

Přihláška na seminář

14. - 15. 9. 2021
Jinonická 80, Praha 5 / on-line
1
19800 CZK + DPH

Přihlašovací údaje

 
Účastník 1: