Chytře na rizika  

Operační riziko v praxi

POZVÁNKA V PDF

Cíle semináře

První část semináře pokrývá otázky celkového rámce operačního rizika – jeho identifikaci, měře¬ní a řízení. Ve druhé části se věnujeme praktické implementaci řízení operačního rizika, a to zejména nastavení rizikového apetitu, risk governance a školení, RCSA a mitigaci rizika. V rámci semináře budou diskutovány jak příklady zdrojů rizika, tak příklady nástrojů řízení rizika – klíčové rizikové indikátory (KRI) a rizikové scénáře. V závěru semináře se věnujeme souvisejícím tématům, kterými jsou riziko třetích stran, transfer rizika a riziko reputační.

Pro koho je určen

Seminář je určen především risk manažerům a specialistům zodpovědným za operační riziko, interním auditorům a pracovníkům compliance.

 

 

Přihláška na seminář

3. - 4. 10. 2023
Jinonická 80, Praha 5
1
19800 CZK + DPH

Přihlašovací údaje

 
Účastník 1: