Chytře na rizika  

CRR 3/CRD 6 a další novinky bankovní regulace

POZVÁNKA V PDF

 

Cíle semináře

Seminář poskytuje přehled o nejdůležitějších změnách v regulaci bank v oblasti řízení rizik. Účastníci se postupně seznámí s novinkami v regulaci za jednotlivá rizika – kreditní, operační a tržní riziko a riziko likvidity. Během semináře budou diskutovány novinky ve směrnicích a nařízeních EU, ale i v upřesňujících textech orgánů EBA, BCBS či ECB. Část semináře je věnována rovněž novinkám v bankovním sektoru ČR/SR.
Cílem semináře je poskytnout účastníkům srozumitelné manažerské shrnutí širokého spektra revizí regulace z posledních let. Během semináře bude nastíněn i možný způsob implementace navrhovaných změn.

Pro koho je určen

Seminář je určen pracovníkům risk managementu, compliance a interního auditu.

 

 

 

 

 

Přihláška na seminář

21. 9. 2023
Jinonická 80, Praha 5
1
9900 CZK + DPH

Přihlašovací údaje

 
Účastník 1: