Chytře na rizika  

Model Risk

POZVÁNKA V PDF

 

Pro koho je určen

Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají řízením vývoje, implementací, validacemi a back testingem modelů, a také pro risk manažery a interní auditory.

Cíle semináře

Množství a význam modelů používaných pro řízení neustále roste, a s tím roste i závažnost možných důsledků vyplývajících z jimi doporučených, resp. automaticky realizovaných rozhodnutí.

Cílem semináře je proto naučit účastníky správně identifikovat a měřit rizika modelů a následně ukázat, jak výstupy těchto metod využívat pro praktické řízení rizika modelů. V rámci semináře budou diskutovány klíčové míry pro hodnocení správnosti a vhodnosti modelů, role validace, monitoringu, back¬ testingu a souvisejícího reportingu. Součástí semináře je i přehled regulatorních požadavků/očekávání v této oblasti, včetně požadavků a doporučení na mezinárodní úrovni. Pravidla řízení rizika modelů seminář představí na příkladech z praxe, a to během celého života modelu.

 

Přihláška na seminář

12. 9. 2024
Jinonická 80, Praha 5
1
10990 CZK + DPH

Přihlašovací údaje

 
Účastník 1: