Chytře na rizika  

Bankovní regulace v kostce

POZVÁNKA V PDF

Cíle semináře

Cílem semináře je poskytnout účastníkům srozumitelnou formou komplexní přehled platné bankovní regulace. Na semináři budou prezentovány klíčové regulatorní požadavky, jako je výpočet kapitálových požadavků, stresové testování, rizikový apetit, ICAAP/ILAAP, a další vybrané oblasti bankovní regulace. Účastníci semináře se zorientují v aktuální problematice a také se seznámí s předpokládaným budoucím vývojem bankovní regulace a vybranými aktuálními novinkami.

Pro koho je určen

Seminář je určen pracovníkům útvarů řízení rizik, compliance, interního auditu a  dalším specialistům, kteří pracují s  bankovní regulací.

 

 

 

 

Přihláška na seminář

27. 4. 2023
Jinonická 80, Praha 5
1
9900 CZK + DPH

Přihlašovací údaje

 
Účastník 1: