Chytře na rizika  

Dopady změny klimatu a jejich řešení

POZVÁNKA V PDF

Cíle semináře 

Téma klimatické změny je mediálně velmi diskutované a jednoznačně rozděluje společnost na dvě, názorově vyhraněné skupiny. Po absolvování semináře si budete schopni udělat vlastní, fakty podložený názor na význam a rozsah (potenciálních) dopadů klimatické změny a smysluplnost a proveditelnost jednotlivých návrhů řešení.

Informace předané během semináře využijete jak při tvorbě (úpravě) firemní strategie, tak při posuzování dopadu klimatických změn, a to nejen do Vašeho oboru podnikání, ale i běžného života. Dozvíte se, které informace o klimatické změně jsou nepopiratelná fakta, co vědecké závěry, čiré spekulace nebo dokonce úplné výmysly a hoaxy. Pomůžeme Vám zorientovat se ve smysluplnosti přijatých nebo plánovaných opatřeních a celkové urgentnosti problému.

Pro koho je určen

Seminář je určen každému, kdo se chce zorientovat v problematice změny klimatu z hlediska její závažnosti a řešitelnosti a udělat si vlastní názor na základě faktů. Management a podnikatelé získají cenný náhled na to, jaký dopad může mít klimatická změna (či opatření přijatá pro její řešení) na jejich podnikání a zda ji považovat za hrozbu, nebo naopak atraktivní příležitost.

 

Přihláška na seminář

17. - 18. 9. 2024
Jinonická 80, Praha 5
1
9900 CZK + DPH

Přihlašovací údaje

 
Účastník 1: