Chytře na rizika  

Měření environmentálních rizik ve finančních institucích

POZVÁNKA V PDF

Cíle semináře

Seminář je zaměřen především na praktické aspekty měření environmentálních rizik v bankách a dalších finančních institucích. V úvodní části je představen kontext problematiky, vč. členění environmentálních rizik a jejich potenciálních dopadů na soukromé společnosti i banky. Seminář se následně zabývá principy, předpoklady a použitím jednotlivých metod měření environmentálních rizik, ať již se jedná o modelování budoucího vývoje a stresové testování, metriky přímo zachycující environmentální faktory, proxy ukazatele pro vystavení bank environmentálním rizikům nebo zohlednění v ratingu. V rámci semináře jsou představeny i relevantní regulatorní požadavky/očekávání a problémy, se kterými se lze při měření environmentálních rizik setkat.

Pro koho je určen

Seminář je určen zejména risk managerům, specialistům zodpovědným za řízení rizik, pracovníkům z oddělení udržitelného rozvoje a řízení ESG rizik a interním auditorům. Cenné informace poskytne také zaměstnancům velkých společností, které se měření environmentálních rizik věnují, ať již z důvodu vlastních interních analýz, splnění nároků na získání financování nebo požadavků stakeholderů.

 

Přihláška na seminář

1. 6. 2023
Jinonická 80, Praha 5
1
9900 CZK + DPH

Přihlašovací údaje

 
Účastník 1: