Chytře na rizika  

Úrokové riziko bankovní knihy - IRRBB

POZVÁNKA V PDF

Cíle semináře

Seminář je zaměřen na problematiku úrokového rizika bankovní knihy (IRRBB) a rizika kreditního spreadu bankovní knihy (CSRBB). Seznamuje účastníky s měřením IRRBB a CSRBB, jejich řízením a kontrolou a s výpočtem vnitřně stanoveného kapitálu k těmto rizikům.

Seminář se věnuje aktuálním změnám regulatorních požadavků vyplývajících z dokumentů EBA/GL/2022/14, EBA/RTS/2022/09 a EBA/RTS/2022/10. Budeme diskutovat výpočet dopadu IRRBB do ekonomické hodnoty a čistého úrokového výnosů dle standardizovaného a zjednodušeného standardizovaného přístupu. Součástí semináře je rovněž část věnující se behaviorálnímu modelování depozit bez definované splatnosti a úvěrů.

Pro koho je seminář určen

Seminář je určen pracovníkům risk managementu, compliance a interního auditu.

 

Přihláška na seminář

23. 4. 2024
Jinonická 80, Praha 5
1
10990 CZK + DPH

Přihlašovací údaje

 
Účastník 1: