Chytře na rizika  

Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti

POZVÁNKA V PDF

Cíle semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s principy tvorby kvalitativních scénářů vývoje budoucnosti. Scénáře jsou vhodným nástrojem pro návrhy nových business modelů, inovaci stávajících, tvorbu strategie a strategické řízení podniku, kdy je třeba formulovat a diskutovat představy o budoucím vývoji faktorů důležitých pro fungování a prosperitu firem. Během semináře se účastníci naučí aplikovat koncept tvorby scénářů TAIDATM a vybrané prognostické metody a techniky k tvorbě scénářů. Budou schopni provázat scénáře s tvorbou strategických rozhodnutí.

Proces tvorby scénářů je představen na případových studiích reálných organizací. Teorie je proložena řadou příkladů z mnoha odvětví (oděvní průmysl, letecké společnosti, média, automobilový průmysl).

Pro koho je seminář určen

Seminář je vhodný především pro manažery, jejichž úkolem je tvorba strategie společnosti, pro majitele společností a dále manažery odpovědné za řízení inovací.

 

Přihláška na seminář

11. 6. 2024
Jinonická 80, Praha 5
1
9900 CZK + DPH

Přihlašovací údaje

 
Účastník 1: