Chytře na rizika  

Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy

POZVÁNKA V PDF

Cíle semináře

Cílem semináře je pomocí reálných příkladů seznámit účastníky s praktickými aspekty měření velikosti emisí skleníkových plynů.

Úvodní část semináře se věnuje předpokladům a východiskům pro měření emisí skleníkových plynů, včetně vymezení legislativních požadavků a používaných standardů. Následně si představíme postupy pro měření emisí GHG v rámci jednotlivých okruhů (scopes). Na závěr se účastníci dozví, v jakých oblastech a jakým způsobem lze informace o vlastních i klientských emisích GHG využít.

Pro koho je seminář určen

Tento seminář je určen všem společnostem, které potřebují měřit a počítat uhlíkovou stopu. Vhodný je především pro pracovníky z oddělení udržitelného rozvoje a řízení ESG rizik, kteří se věnují měření a monitoringu environmentálních ukazatelů. Seminář je rovněž přínosný pro interní auditory a zaměstnance velkých společností, které počítají vlastní uhlíkovou stopu.

 

Přihláška na seminář

9. 10. 2024
Jinonická 80, Praha 5
1
10990 CZK + DPH

Přihlašovací údaje

 
Účastník 1: