Chytře na rizika  

Měření emisí GHG ve finančních institucích

POZVÁNKA V PDF

Cíle semináře

Cílem semináře je pomocí reálných příkladů seznámit účastníky s praktickými aspekty měření velikosti emisí skleníkových plynů. Úvodní část semináře se věnuje předpokladům a východiskům pro měření emisí skleníkových plynů, včetně vymezení regulatorních požadavků a používaných standardů. Následně si představíme postupy pro měření emisí GHG v rámci jednotlivých okruhů (scopes). Na závěr se účastníci semináře dozví, v jakých oblastech a jakým způsobem lze informace o vlastních i klientských emisích GHG využít.
Tento seminář je určen především pro risk managery, specialisty bank a dalších finančních institucí, kteří se věnují měření a monitoringu environmentálních ukazatelů, a pracovníky z oddělení udržitelného rozvoje a řízení ESG rizik.

Pro koho je seminář určen

Seminář je rovněž přínosný pro interní auditory a zaměstnance velkých společností, které počítají vlastní emise skleníkových plynů.
 

 

Přihláška na seminář

7. 9. 2023
Jinonická 80, Praha 5
1
9900 CZK + DPH

Přihlašovací údaje

 
Účastník 1: