Chytře na rizika  

Řízení aktiv a pasiv - ALM

POZVÁNKA V PDF

Cíle semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s širokou problematikou ALM a na praktických příkladech ukázat možnosti řízení aktiv a pasiv.

V úvodu semináře jsou diskutovány hlavní oblasti související s činností ALM. Po představení struktury bilance banky a role ALM při jejím řízení se účastníci postupně seznámí s metodami oceňování, rizikem likvidity a financování a tržním rizikem, u kterého bude speciální pozornost věnována řízení úrokového rizika bankovní knihy (IRRBB).

Druhá část semináře se zaměřuje na stresové testování a možnosti jeho využití při řízení aktiv a pasiv. Dále bude diskutována problematika stanovení cen bankovních produktů, vnitrobankovní vykazování výnosů a nákladů a metody tradičně využívané pro řízení aktiv a pasiv.

Pro koho je určen

Seminář je určen risk manažerům, oddělení ALM a dále interním auditorům z bank, pojišťoven, penzijních a investičních fondů a leasingových společností.

 

Přihláška na seminář

10. 10. 2024
Jinonická 80, Praha 5
1
10990 CZK + DPH

Přihlašovací údaje

 
Účastník 1: