Chytře na rizika  

Detaily semináře

Pro koho je určen

Seminář je určen zejména risk manažerům, finančním manažerům, pracovníkům compliance a interním auditorům.

Cíle semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s konceptem a praktickou aplikací rizikového apetitu. Účastníci se naučí, jak jednotlivá rizika zahrnout do rizikového apetitu instituce včetně zohlednění interakcí mezi identifikovanými riziky a celkovým finančním plánem instituce. 

pdf Pozvánka na seminář

Obchodní podmínky 

Informace a přístup k osobním údajům

 

Závazná přihláška na seminář

24.4.2019 (půldenní seminář)
Jinonická 80, Praha 5
1
4900 CZK + DPH

Přihlašovací údaje

 
Účastník 1: