Chytře na rizika  
CADCalc Market

CADCalc® Market

Software pro evidenci obchodů, správu portfolia, řízení tržních rizik a likvidity  

Advanced Risk Management, s.r.o. vyvinula již 6. generaci svého specializovaného finančního softwaru CADCalc® Market, který je určen pro profesionální správu portfolia, řízení tržních rizik, řízení aktiv a pasiv a řízení likvidity. CADCalc® Market umožňuje například evidenci obchodů, výpočet cash flow, měnové pozice, likvidního a úrokového gapu, čistého úrokového výnosu, Value at Risk, nastavení limitů, oceňování portfolia, tvorbu a výpočet stresových scénářů, tvorbu regulatorních reportů Liquidity Coverage Ratio a Net Stable Funding Ratio. CADCalc® Market je možné využít i jako treasury management systém.

K čemu slouží CADCalc® Market?

Základní funkce CADCalc® Market pro měření rizika likvidity i tržního rizika: 

 • evidence skutečných i plánovaných obchodů a finančních toků,
 • evidence peněžních a majetkových účtů klienta i jeho obchodních partnerů,
 • výpočet cash flow a analýza likvidity,
 • měření velikosti měnové pozice,
 • citlivostní analýza a stresové testování,
 • analýza úrokového rizika pomocí repricing gapu, čistého úrokového výnosu či durace,
 • výpočet Value at Risk (VaR), popř. kapitálového požadavku či ekonomického kapitálu ke krytí tržního rizika,
 • ocenění portfolia,
 • limity pro řízení rizik,
 • výpočet vlivu kreditních spreadů na hodnotu portfolia,
 • modelování úvěrů a depozit na základě behaviorálních scénářů zohledňujících například selhání, předčasné splacení nebo jiné očekávané chování klientů,
 • měření výkonnosti portfolia,
 • výpočet efektivnosti plánované investice,
 • sestavení rozvahy a výsledovky,
 • reporting výsledků,
 • tvorba regulatorních i uživatelsky definovaných reportů Liquidity Coverage Ratio a Net Stable Funding Ratio,
 • tvorba účetních dávek,
 • kontrola integrity a konzistence tržních dat.

Výhody využití CADCalc® Market

Mezi hlavní výhody patří:

 • komplexní systém pro řízení cash flow a měření tržních rizik se všemi daty na jednom místě,
 • pokud má klient dceřiné společnosti, je možné analyzovat cash flow i rizika jak na úrovni jednotlivých dcer, tak i konsolidovaně na úrovni celé skupiny,
 • podpora všech standardních finančních nástrojů,
 • možnost simulovat a analyzovat dopad zvažovaného obchodu či investice na cash flow i rizika firmy/instituce,
 • možnost nastavit floor a cap na úrokové sazby použité při výpočtech,
 • přehledný reporting,
 • jednoduché ovládání,
 • flexibilní řešení umožňující rozšíření o další finanční a komoditní instrumenty a tržní faktory, s kterými klient pracuje,
 • přehledné hlášení případných chyb při importu dat a automatické upozornění na chybějící data nutná pro výpočty,
 • automatické varování uživatele při překročení předem nastavených limitů na velikost podstupovaných rizik,
 • snadná implementace,
 • plná podpora českého a anglického jazyka, popř. dalších jazyků dle požadavků klienta,
 • soulad s best practice přístupy pro měření tržních rizik a příslušnou legislativou.

CADCalc® Market je před implementací přizpůsoben potřebám, požadavkům a technickým možnostem klienta.

Komu je CADCalc® Market určen?

CADCalc® Market je určen všem, kdo potřebují systematicky měřit tržní rizika svá nebo svých klientů. Zejména pak:

 • bankám,
 • obchodníkům s cennými papíry,
 • pojišťovnám, penzij­ním fondům,
 • investičním společnostem,
 • leasingovým společ­nostem a

mimo to ho mohou využít i nefinanční instituce jako např.: holdingové společnosti, střední a velké výrobní a obchodní firmy, developerské a velké stavební firmy.
 

Prezentace softwaru CADCalc® Market

V případě dotazů nebo zájmu o další informace nás neváhejte kontaktovat a domluvit se s námi na prezentaci softwaru CADCalc® Market.