Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV Controlling v praxi CCR a CVA Controlling ve finančních institucích Credit scoring CVA (Credit Valuation Adjustment) CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace Efektivní reporting Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Green finance a ESG rizika Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG ve finančních institucích Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Riziko změn klimatu Řízení aktiv a pasiv (ALM) Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Sekuritizace Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti

Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti

Otevřený seminář

Seminář Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta uzpůsobený jeho požadavkům.

Cíle semináře

Cílem semináře je seznámit účastníky s tvorbou kvalitativních scénářů vývoje budoucnosti. Scénáře jsou vhodným nástrojem pro návrhy nových business modelů, inovaci stávajících business modelů, tvorbu strategie a strategické řízení podniku, kdy je třeba formulovat a diskutovat představy o budoucím vývoji faktorů důležitých pro fungování a prosperitu firem. Během semináře se účastníci učí aplikovat koncept tvorby scénářů TAIDATM a vybrané prognostické metody a techniky k tvorbě scénářů. Budou schopni provázat scénáře s tvorbou strategických rozhodnutí. 

Proces tvorby scénářů je představen na případových studiích reálných organizací. Teorie je proložena řadou příkladů z mnoha odvětví (oděvní průmysl, letecké společnosti, média, automobilový průmysl).

Pro koho je určen

Seminář je vhodný především pro manažery, jejichž úkolem je tvorba strategie společnosti, pro majitele společností a dále manažery zodpovědné za řízení inovací.


 

Obsah semináře

  1. První kroky v tvorbě scénářů
  2. Vybrané prognostické metody pro tvorbu kvalitativních scénářů
  3. Kvalitativní scénáře podle metodiky TAIDA™
  4. Alternativní přístupy k tvorbě scénářů budoucnosti

Aktuální termín semináře:

Pozvánka v PDF

Lektoři

prof. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.