Chytře na rizika  
Bankovní regulace v kostce

Bankovní regulace v kostce

Seminář Bankovní regulace v kostce je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Cílem semináře je srozumitelnou formou účastníkům poskytnout komplexní přehled platné bankovní regulace. Na semináři budou prezentovány klíčové regulatorní požadavky, jako je výpočet kapitálových požadavků, stresové testování, rizikový apetit, ICAAP/ILAAP, a další vybrané oblasti bankovní regulace. Účastníci semináře se také seznámí s předpokládaným budoucím vývojem bankovní regulace a vybranými aktuálními novinkami.

Pro koho je určen

Seminář je určen pracovníkům útvarů řízení rizik, compliance, interního auditu a dalším specialistům, kteří pracují s bankovní regulací.


 

Obsah 

1. Struktura CRD a její implementace v ČR a EU
2. Principy kapitálové přiměřenosti
3. Pilíř I: Minimální kapitálové požadavky a související závazné požadavky
4. Pilíř II: Hodnocení dostatečného kapitálu a likvidity a dohled
5. Pilíř III: Tržní disciplína
6. Internal Governance
7. Ostatní témata
8. Velká novela CRR 2 a CRD 5
9. Dokončení implementace Basel III
10. EBA
11. ECB

Aktuálně není vypsán termín otevřeného semináře, ale v případě zájmu můžeme pro Vás seminář uspořádat formou in-house semináře. Neváhejte nás proto kontaktovat.