Chytře na rizika  
Nabídka  
Bankovní regulace v kostce

Bankovní regulace v kostce

Otevřený seminář

Seminář Bankovní regulace v kostce je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Cílem semináře je poskytnout účastníkům srozumitelnou formou komplexní přehled platné bankovní regulace. Na semináři budou prezentovány klíčové regulatorní požadavky, jako je výpočet kapitálových požadavků, stresové testování, rizikový apetit, ICAAP/ILAAP, a další vybrané oblasti bankovní regulace. Účastníci semináře se zorientují v aktuální problematice a také se seznámí s předpokládaným budoucím vývojem bankovní regulace a vybranými aktuálními novinkami.

Pro koho je určen

Seminář je vhodný pro pracovníky bank a jiných finančních institucí, pro které je problematika bankovní regulace nová, resp. s ní teprve začínají. Dále je určen pro manažery, kteří se s touto problematikou ve své každodenní praxi nesetkávají a pochopení základních principů jim může pomoci v efektivním rozhodování a řízení svých oddělení.


 

Obsah 

  1. Úvod
  2. Struktura CRD/CRR a její implementace v ČR a EU
  3. Principy kapitálové přiměřenosti 
  4. Pilíř I: Minimální kapitálové požadavky a související závazné požadavky
  5. Pilíř II: Hodnocení dostatečnosti kapitálu a likvidity a dohled
  6. Pilíř III: Tržní disciplína
  7. Internal governance a odměňování
  8. Ostatní témata
  9. Vybrané důležité dokumenty EBA
  10. Vybrané důležité dokumenty ECB

Aktuální termín semináře:

Pozvánka v PDF