Chytře na rizika  
Nabídka  

Semináře

Přihláška na semináře Audit v oblasti IRRBB Bank Strategy Management Course Bankovní regulace v kostce Basel II Basel III v podobě směrnice CRD IV CCR a CVA Cenné papíry a deriváty Controlling v praxi Controlling ve finančních institucích Credit scoring CRR 3 / CRD 6 a další novinky bankovní regulace CRR 3 / CRD 6 v detailu CVA (Credit Valuation Adjustment) Dopady změny klimatu a jejich řešení Efektivní reporting ESG a Green Finance ESG rizika a jejich audit Finance pro nefinanční managery Finanční deriváty Finanční matematika Fraud management v on-line světě Fundamental Review of the Trading Book Guidelines on loan origination and monitoring ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu IRB v praxi Internal Ratings Based (IRB) přístup Komoditní deriváty Kreditní deriváty Kreditní Value at Risk Kvalitativní tvorba scénářů budoucnosti Měření emisí GHG a výpočet uhlíkové stopy Měření environmentálních rizik ve finančních institucích Měření kreditního rizika Model risk Nefinanční reporting dle CSRD, ESRS a GAR Oceňování opcí Operační riziko Operační riziko v praxi Připrava na SREP aneb dohlídka v praxi Rating a scoring Risk-Based Pricing Riziko koncentrace Riziko likvidity Riziko počasí Rizikový apetit Řízení aktiv a pasiv - ALM Řízení ESG rizik: Executive Summary Řízení finančních rizik Řízení kreditního rizika Řízení projektových rizik Řízení rizik na celopodnikové úrovni – ERM Sekuritizace Silicon Valley Bank - poučení z krizového vývoje Solvency II: Executive Summary Stresové testování Tržní riziko Úrokové riziko bankovní knihy – IRRBB Value at risk Vymáhání v praxi (non-retail) Vzestup a pád Lehman Brothers
Bankovní regulace v kostce

Bankovní regulace v kostce

Otevřený seminář

Seminář Bankovní regulace v kostce je pořádán jako otevřený seminář, kterého se mohou zúčastnit pracovníci z různých institucí, i jako in-house seminář, tj. seminář pořádaný pro zaměstnance klienta dle jeho požadavků.

Cíle semináře

Cílem semináře je poskytnout účastníkům srozumitelnou formou komplexní přehled platné bankovní regulace. Na semináři budou prezentovány klíčové regulatorní požadavky, jako je výpočet kapitálových požadavků, stresové testování, IRRBB, ICAAP/ILAAP, a další vybrané oblasti bankovní regulace. Účastníci semináře se zorientují v aktuální problematice a také se seznámí s předpokládaným budoucím vývojem bankovní regulace a vybranými aktuálními novinkami.

Pro koho je určen

Seminář je vhodný pro pracovníky bank a jiných finančních institucí, pro které je problematika bankovní regulace nová, resp. s ní teprve začínají. Dále je určen pro manažery, kteří se s touto problematikou ve své každodenní praxi nesetkávají a pochopení základních principů jim může pomoci v efektivním rozhodování a řízení svých oddělení.


 

Obsah 

  1. Úvod
  2. Struktura CRD/CRR a její implementace v ČR a EU
  3. Principy kapitálové přiměřenosti 
  4. Pilíř I: Minimální kapitálové požadavky a související závazné požadavky
  5. Pilíř II: Hodnocení dostatečnosti kapitálu a likvidity a dohled
  6. Pilíř III: Tržní disciplína
  7. Internal governance a odměňování
  8. Ostatní témata
  9. Vybrané důležité dokumenty EBA
  10. Vybrané důležité dokumenty ECB

Aktuální termín semináře:

Pozvánka v PDF