Chytře na rizika  

OptiDep

Software pro optimalizaci výše depozit 

Aplikace OptiDep umožňuje sestavení plánu termínovaných vkladů tak, aby úrokový zisk byl maximalizován a zároveň nebyla ohrožena likvidita společnosti. Na základě aktuální výnosové křivky OptiDep určí optimální částku, která má být uložena, datum uzavření a délku jednotlivých úložek. Software pracuje s finančním plánem, zůstatkem na běžných účtech a existujícími termínovanými vklady.

K čemu OptiDep slouží?

 • Výpočet optimální délky a velikosti úložek (termínovaných vlakdů) v závislosti na finančním plánu společnosti, zůstatcích na běžných účtech a existujících termínovaných vkladech
 • Zohlednění specifických podmínek pro ukládání a půjčování finančních prostředků
 • Zohlednění požadované velikosti minimálního zůstatku na běžném účtu
 • Možnost pracovat s více běžnými účty najednou
 • Zohlednění pracovních dní a svátků
 • Snadná možnost přizpůsobení aplikace pro specifický vstupní formát finančního plánu společnosti
 • Uživatelsky přátelské ovládání aplikace
 • Přehledné grafické výstupy
 • Vícejazyčné prostředí

Výhody využití aplikace OptiDep

 • Velmi krátká doba návratnosti investice do softwaru (v řádu měsíců)
 • Snadná a rychlá implementace (v řádu hodin)
 • Uživatelsky příjemné a jednoduché řešení
 • Kompatibilita s klientovými interními systémy
 • Okamžitě použitelné výstupy
 • Vysoká rychlost zpracování dat

Pro koho je aplikace OptiDep určena?

 • Společnosti, které operují s finančními prostředky ve výši minimálně 10 miliónů Kč
 • Společnosti, které chtějí zvýšit zisk z termínovaných vkladů

Prezentace aplikace OptiDep

V případě dotazů nebo zájmu o další informace nás neváhejte kontaktovat a domluvit se s námi na prezentaci aplikace OptiDep.