Chytře na rizika  

Detaily semináře

Pro koho je určen

Téma je určeno zejména pro členy finančního managementu výrobních a obchodních podniků a také pro specialisty, kteří se zabývají jak obchodováním na peněžních a kapitálových trzích, tak standardními finančními operacemi. Významným přínosem je i pro pracovníky oddělení interního auditu.

Cíle semináře

Cílem semináře je přiblížit posluchačům pojem „finanční riziko" a jeho význam pro finanční zdraví podniku. Účastníci se seznámí s jednotlivými druhy finančních rizik a vazbami mezi nimi. Během semináře bude vysvětleno, proč je tak důležité se finančními riziky zabývat, jak je lze měřit a jakými způsoby je možné tato rizika ovlivňovat a řídit. Dále se účastníci seznámí jak s tradičními, tak i s moderními metodami řízení finančních rizik a s možnostmi využití řízení finančních rizik ve finanční i výrobní sféře.

pdf Pozvánka na seminář

Obchodní podmínky 

Informace a přístup k osobním údajům

 

Závazná přihláška na seminář

10.-11.9.2019
Jinonická 80, Praha 5
1
19800 CZK + DPH

Přihlašovací údaje

 
Účastník 1: