Chytře na rizika  

Detaily semináře

Pro koho je určen

Seminář je určen především oddělením financí a prodeje, v kreditních institucích pak risk managerům zodpovědným za kreditní riziko, expertům zodpovědným za kreditní riziko při impementaci Basel II/III, dále interním auditorům a pracovníkům compliance.

Cíle semináře

Úvodní část semináře Řízení kreditního rizika se věnuje vysvětlení nezbytných pojmů, způsobům identifikace a měření rizika. Podstatná část semináře se zabývá samotným řízením kreditního rizika, tzn. organizačním uspořádáním a nezbytnými procesními postupy včetně postupu vymáhání a následného reportingu.

pdf Pozvánka na seminář

Obchodní podmínky 

Informace a přístup k osobním údajům

 

Závazná přihláška na seminář

21.5.2019
Jinonická 80, Praha 5
1
9900 CZK + DPH

Přihlašovací údaje

 
Účastník 1: