Chytře na rizika  

Detaily semináře

Pro koho je určen

Seminář je určen pracovníkům útvarů řízení rizik, compliance a interního auditu.

Cíle semináře

Seminář poskytuje komplexní informaci o jednotlivých prvcích procesu SREP od kategorizace institucí přes hodnocení jednotlivých oblastí SREPu až po výstup ve formě rozhodnutí o požadované výši kapitálu a likvidity. Dále budou diskutovány požadavky na ICAAP a ILAAP a ověřování formou dohlídek na místě.

pdf Pozvánka na seminář

Obchodní podmínky 

Informace a přístup k osobním údajům

 

Závazná přihláška na seminář

25.4.2019
Jinonická 80, Praha 5
1
9900 CZK + DPH

Přihlašovací údaje

 
Účastník 1: