Chytře na rizika  
foto-023_s.jpg

Semináře

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. pořádá odborné semináře, na jejichž přípravě a realizaci se podílí vlastní experti. V seminářích se tedy odráží jejich zkušenosti a znalosti nabyté na poradenských a softwarových projektech. Semináře jsou proloženy řadou případových studií a výpočetních příkladů tak, aby se účastníci naučili znalosti aplikovat v praxi.

Nabízíme semináře členěné do níže uvedených tematických skupin:

 

ve formě:
  • open seminářů - otevřené semináře
  • in-house seminářů - pořádané pro konkrétního klienta dle jeho požadavků
  • workshopů - velmi intenzívní forma vzdělávání s omezeným počtem účastníků
  • e-learningu - elektronické kurzy, které účastník prochází sám bez přítomnosti lektora a v časovém harmonogramu, který mu vyhovuje (tuto formu kurzu připravujeme na zakázku)

Open-semináře

Open semináře, neboli semináře otevřené, jsou interaktivní formou vzdělávání s řadou případových studií a výpočetních příkladů, nikoli jen prostým sdělením informací. Účastníci se naučí aplikovat mezinárodně uznávané postupy ve finančním řízení a řízení finančních rizik.

Kalendář otevřených seminářů

Název semináře
Termín
   Pozvánka   
 Přihláška
Řízení finančních rizik
10.-11.9.2019
   Přihlásit se
Novinky bankovní regulace 22.10.2019
   Přihlásit se
Operační riziko v praxi
5.-6.11.2019
   Přihlásit se
ERM aneb řízení rizik na celopodnikové úrovni
12.11.2019
   Přihlásit se

pdf Kalendář seminářů 2019
Open semináře se konají v prostorách Business Park Košíře, Jinonická 80, Praha 5.

In-house semináře

In-house semináře jsou uskutečněny pro konkrétního klienta. Na základě jeho požadavků je vybráno téma školení a jeho obsah tak, aby plně vyhovoval jeho potřebám a představám. In-house seminář umožňuje řešit konkrétní problémy klienta v dané oblasti a přizpůsobit seminář úrovni znalostí účastníků.

Podle přání klienta může být in-house seminář uspořádán jak v jeho prostorech, tak i v prostorech naší společnosti. Termín konání semináře vychází rovněž z potřeby klienta.

Flexibilita ve volbě počtu účastníků, místa, termínu a obsahu semináře umožní klientovi zvolit pro něj efektivní a ekonomický způsob vzdělávání svých zaměstnanců.

Filtr     Řazení     Zobrazuji  
Jméno položky
Credit scoring
Model risk
ERM aneb řízení rizik na celopodnikové úrovni
FRTB
SREP
IRRBB
Změny IRB přístupu
Rizikový apetit
Novinky bankovní regulace
IFRS 9 – Oprávkování dle nového standardu
Řízení aktiv a pasiv (ALM)
Riziko koncentrace
Řízení rizika podvodů
Efektivní reporting
Credit Valuation Adjustment
Bank Strategy Management Course
IRB
CV-Novotný
Kreditní VaR
Risk-Based Pricing
Solvency II: Executive Summary
Stresové testování
ICAAP a ILAAP, pilíř 2 a stresové testování
Vzestup a pád Lehman Brothers
Basel III
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Následující > Konec >>
Výsledky 1 - 25 z 44