Chytře na rizika  

ICAAP, ILAAP, Pilíř 2 a stresové scénáře

POZVÁNKA V PDF

Cíle semináře

Cílem teoretické části seminářeje seznámit účastníky s problematikou ICAAP, metodami identifikace rizik, výpočtem ekonomického kapitálu, jeho agregací a alokací, a s využitím ekonomického kapitálu pro řízení bank. Seminář se dále věnuje způsobům stanovení interních kapitálových zdrojů a jejich plánování. Samostatná část semináře se zabývá stresovým testováním. Diskutována je i oblast ILAAP a související principy řízení rizika likvidity.
V praktické části semináře si představíme řízení kapitálu a měření výkonnosti banky z procesního pohledu – od vymezení odpovědnosti až po konečný reporting.

Pro koho je určen

Seminář je určen především specialistům bank a dalších kreditních institucí, kteří jsou zodpovědní za implementaci Basel III v oblasti ICAAP, výpočet ekonomického kapitálu, interních kapitálových zdrojů a strategické plánování. Dále je určen interním auditorům.

 

 

 

Přihláška na seminář

15. - 16. 2. 2022
ON-LINE
1
19800 CZK + DPH

Přihlašovací údaje

 
Účastník 1: