Chytře na rizika  

Bankovní regulace v kostce

POZVÁNKA V PDF

 

Cíle semináře

Cílem semináře je poskytnout účastníkům srozumitelnou formou komplexní přehled platné bankovní regulace. Na semináři budou prezentovány klíčové regulatorní požadavky, jako je výpočet kapitálových požadavků, stresové testování, IRRBB, ICAAP/ILAAP, a další vybrané oblasti bankovní regulace. Účastníci semináře se zorientují v aktuální problematice a také se seznámí s předpokládaným budoucím vývojem bankovní regulace a vybranými aktuálními novinkami.

Pro koho je určen

Seminář je vhodný pro pracovníky bank a jiných finančních institucí, pro které je problematika bankovní regulace nová, resp. s ní teprve začínají. Dále je určen pro manažery, kteří se s touto problematikou ve své každodenní praxi nesetkávají a pochopení základních principů jim může pomoci v efektivním rozhodování a řízení svých oddělení.

 

Přihláška na seminář

29. 5. 2024
Jinonická 80, Praha 5
1
10990 CZK + DPH

Přihlašovací údaje

 
Účastník 1: