Chytře na rizika  

Riziko změn klimatu

POZVÁNKA V PDF

Cíle semináře 

Téma klimatické změny je mediálně velmi propírané a jednoznačně rozděluje společnost a média na dvě, názorově vyhraněné skupiny. Po absolvování semináře si budete schopni udělat vlastní, fakty podložený názor na význam klimatické změny, smysluplnost jednotlivých návrhů řešení a zejména na možný dopad do Vašeho oboru podnikání i běžného života. Dozvíte se, které informace o klimatické změně jsou nepopiratelná fakta, co vědecké závěry, čiré spekulace nebo dokonce úplné výmysly a hoaxy. Zorientujeme Vás ve smysluplnosti přijatých nebo plánovaných opatřeních a celkové urgentnosti problému.

Pro koho je určen

Seminář je určen každému, kdo se chce zorientovat v mediální masáži a udělat si vlastní názor na základě očištěných faktů. Management a podnikatelé získají cenný náhled na to, jaký dopad může mít klimatická změna a její řešení na jejich podnikání, a zda je pro ně bezvýznamná, může být hrozbou, nebo dokonce atraktivní příležitostí.

 

Přihláška na seminář

22. - 23. 3. 2023
Jinonická 80, Praha 5
1
9900 CZK + DPH

Přihlašovací údaje

 
Účastník 1: