Chytře na rizika  

Green finance a ESG rizika

POZVÁNKA V PDF

Cíle semináře

Tento seminář Vám pomůže zorientovat se v tom, co znamená koncept zelených financí a ESG (enviromentálních, sociálních a správních) rizik a jak jej definuje společenská poptávka i postupně vznikající systém regulací a požadavků. 
Green Finance a ESG rizika jsou jednou z priorit EBA pro následující roky. Proto Vám přinášíme informačně bohatý přehled, ve kterém budeme mimo jiné diskutovat jak dopady na společnosti obecně, tak i přímo na banky, včetně promítnutí do kapitálových požadavků a reportovacích povinností. Pomůžeme Vám také s orientací v souvisejících regulatorních dokumentech. V závěru si představíme různé pohledy na rozhodování o (ne)zelených investicích a přístupy k začlenění ESG rizik do firemní strategie.

Pro koho je seminář určen

Seminář je určen zejména manažerům a specialistům zodpovědným za řízení rizik a compliance, ať již do jejich zodpovědnosti ESG rizika spadají, nebo je pouze ovlivňují dopadem na jejich organizaci. Zajímavá poznání ale poskytne i interním auditorům, nebo produktovým a obchodním manažerům segmentu Corporate a pochopitelně všem, kteří se v těchto oblastech pohybují.

 

Přihláška na seminář

8. 9. 2022
Jinonická 80, Praha 5
1
9900 CZK + DPH

Přihlašovací údaje

 
Účastník 1: