Chytře na rizika  
ECL calculation tool

ECL calculation tool

Advanced Risk Management, s. r. o. nabízí nástroj pro výpočet opravných položek podle standardu IFRS 9. Nástroj umožňuje provádět výpočet ECL pro stage 1, 2 a 3, a to portfoliovým PD/LGD přístupem, nebo pomocí individuálního přístupu (diskontování očekávaných cashflow v několika scénářích). Nástroj umožňuje počítat ECL pro celou řadu instrumentů (úvěry, garance apod.).

K čemu slouží?

 • provádění výpočtu opravných položek pro on-balance i off-balance expozice dle IFRS 9,
 • provádění výpočtu 12 měsíční i lifetime ECL,
 • provádění výpočtu ECL pro jednotlivé expozice (stage 1, 2 i 3),
 • zohlednění očekávaného budoucího vývoje cash flow v několika scénářích,
 • diskontování cashflow pomocí EIR pro danou expozici,
 • provádění zátěžového testování ECL (např. jaký dopad na ECL má zvýšení PD u vybraného segmentu nebo u celého portfolia apod.),
 • rozlišení individuálního a portfoliového způsobu výpočtu opravných položek.

Výhody využití ECL calculation tool

Mezi hlavní výhody patří:
 • rychlý výpočet ECL pro potřeby IFRS 9,
 • validace vlastního výpočtu ECL,
 • rychlá implementace,
 • efektivní kontrola vstupních dat,
 • intuitivní a snadná obsluha.

Komu je určen?

ECL calculation tool využijí všechny společnosti, které dle standardu IFRS 9 musí počítat ECL pro stage 1, 2 a 3.
 

Prezentace softwaru ECL calculation tool

V případě dotazů nebo zájmu o další informace nás neváhejte kontaktovat a domluvit se s námi na prezentaci ECL calculation tool.