Chytře na rizika  
Funkční specifikace

Funkční specifikace

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o., kromě poradenství, školení a vývoje softwaru nabízí svým klientům také metodickou podporu při tvorbě specializovaných aplikací a softwaru pro řízení rizik a financí.

Navrhovaná řešení

ARM nabízí spolupráci při přípravě funkční specifikace a odbornou pomoc během vývoje a při implementaci specializovaného softwaru. Spolupráce může zahrnovat zejména:

 • analytickou podporu během úvodních fází projektu (specifikace požadavků na software);
 • pomoc při přípravě softwarového zadání/funkční specifikace s ohledem na specifika procesu řízení rizik a financí klienta;
 • oponenturu funkční specifikace (zejména posouzení srozumitelnosti dokumentace pro třetí strany, identifikaci případných logických nesrovnalostí a chyb, zhodnocení konzistence napříč dokumenty);
 • přípravu testovacích scénářů na základě softwarového zadání/funkční specifikace;
 • asistenci při definici číselníků využívaných v softwarovém nástroji;
 • další související podporu dle ad-hoc požadavků klienta (např. příprava dalších souvisejících podkladů pro dodavatele a pokrytí specifických požadavků klienta).

Výhody spolupráce

Na základě získaných zkušeností pomůžeme navrhnout IT řešení tak, aby:

 • odpovídalo účelu, pro který je klient vyvíjí/potřebuje;
 • pracovalo efektivně, tj. pružně, rychle a se snadnou ovladatelností;
 • byl jeho vývoj díky srozumitelnému zadání pod větší kontrolou a rychlejší.

Způsob realizace

 • ad-hoc konzultace formou workshopů;
 • oponentura připravených podkladů;
 • příprava dokumentů požadovaných klientem;
 • průběžná odborná podpora při řízení projektu.