Chytře na rizika  
Standard Costing

Standard Costing

Software pro plánování a tvorbu nákladových kalkulací  

Společnost Advanced Risk Management, s.r.o. vyvinula software Standard Costing, který slouží pro plánování a tvorbu nákladových kalkulací. Společnost s klientem konzultuje nastavení softwaru, metodiku i způsob výpočtů (např. výběr vhodných rozpočtových základen) tak, aby Standard Costing podával co nejpřesnějších podklady pro krátkodobé i střednědobé rozhodování.

K čemu slouží Standard Costing?

Software slouží jako controllingový nástroj, jehož výstupem je informace o nákladovosti jednotlivých produktových řad, výrobků či služeb (dále jen „produkty“). Umožňuje plánovat budoucí výši nákladů a výnosů a simulovat jejich změnu v závislosti na změně objemu produkce. Pomocí softwaru je možné porovnávat hodnoty plánu (či simulace) s hodnotami skutečnými a výstupy pak použít pro controllingovou analýzu.

Standard Costing umožňuje:

 • importovat data z účetnictví společnosti
 • definovat nákladová střediska
 • definovat produkty, jejichž nákladová kalkulace bude prováděna
 • definovat alokační tabulky, na základě kterých se budou režijní náklady rozpočítávat na jednotlivé produkty, a to buď procentuálně, nebo na základě rozpočtových základen
 • definovat rozpočtové základny (např. objem produkce, doba zpracování atd.), pomocí kterých budou režijní náklady rozpočítávány
 • plánovat budoucí náklady a výnosy
 • simulovat výši budoucích nákladů a výnosů v závislosti na plánovaném objemu produkce
 • určit podíl jednotlivých nákladových druhů (mzdové, materiálové, přímé, nepřímé atd.) na celkovém objemu nákladů, a to na základě dat skutečných, rozpočtovaných či simulovaných
 • porovnat skutečnou (absolutní a procentní) výši nákladů s hodnotami plánovanými či získanými ze simulace
 • definovat uživatelská práva

Výhody využití Standard Costing

 • Snadná implementace
 • Lokální podpora, jež umožňuje kontinuální a bezproblémový provoz
 • Rychlost a přehlednost výstupů – uživatel se tak může soustředit na analýzu získaných výsledků a není zatížen získáváním dat
 • Eliminace chybovosti
 • Možnost vytvoření a uložení více plánů a simulací a jejich použití kdykoliv v budoucnosti
 • Plány a simulace je možné vytvářet klouzavě, dle toho, jaké plánovací období si uživatel zvolí

Komu je software určen?

Software je určen pro finanční manažery a specialisty zodpovědné za controlling, plánování a nákladové kalkulace.

Prezentace softwaru Standard Costing

V případě dotazů nebo zájmu o další informace nás neváhejte kontaktovat a domluvit se s námi na prezentaci softwaru Standard Costing.