Chytře na rizika  
Riziko počasí

Riziko počasí

Výsledky hospodaření řady firem jsou přímo ovlivněny vývojem počasí. V mnoha případech se jedná zejména o negativní dopady do hospodaření firem. Proto by součástí jejich systému řízení rizik mělo být i jak měření, tak i řízení rizika počasí v případě, že je to možné.

Nabízené služby v oblasti měření a řízení rizika počasí:

  • definování požadavků na datovou základnu, ze které bude možné provádět výpočet rizika počasí,
  • vytvoření modelu závislosti objemu výroby, odbytu, tržeb a zisku na průběhu počasí,
  • vytvoření metodiky měření rizika počasí,
  • ověření systému měření rizika počasí,
  • identifikace možných způsobů řízení rizika počasí,
  • vytvoření návrhu podoby přehledného reportingu,
  • uspořádání specializovaného workshopu o řízení rizika počasí pro zaměstnance z jednotlivých oddělení.