Chytře na rizika  
Reporting

Manažerský reporting

Většina manažerů se s reporty setkává prakticky denně. Reporty jsou důležitým nástrojem pro podporu rozhodování nejen vedoucích pracovníků. Každá úroveň managementu však potřebuje rozdílnou míru detailu. Jak tedy udělat report tak, aby obsahoval všechny potřebné informace pro daného manažera a zároveň byl stručný a přehledný?

Advanced Risk Management, s.r.o., si Vám dovoluje nabídnout poradenství v oblasti tvorby manažerského reportingu zaměřeného na finance, finanční rizika, prodej a výrobu.

ARM nabízí své služby v oblasti:

Reporty navržené a vytvořené ARM splňují zejména tato kritéria:

 • Srovnatelnost typově shodných údajů napříč celou organizační strukturou/skupinou podniků
 • Srozumitelnost jednotlivých reportů pro jejich uživatele
 • Konzistentnost reportingu v čase
 • Soulad individuálního a agregovaného pohledu
V oblasti manažerského reportingu nabízíme také workshop Efektivní reporting.

 

Nabízíme zejména tyto služby

Tvorba manažerského reportingu

 • Navržení a vytvoření struktury reportingu pro různé manažerské úrovně s různou mírou detailu, tzn. navržení šablony jednotlivých reportů včetně jejich grafické podoby.
 • Vytvoření metodiky pro pravidelnou tvorbu reportů v dané oblasti pro jednotlivé manažerské úrovně.
 • Stanovení odpovědností při tvorbě reportů a různých kontrolních mechanismů.
 • Technická implementace přípravy reportů na datové základně klienta.

Revize stávajícího systému manažerského reportingu

 • Sjednocení podoby reportů, zjednodušení a zpřehlednění reportů a identifikace a odstranění duplicit a nejasností v reportech.
 • Validace metodiky pro tvorbu reportů.
 • Ověření kontrolních mechanismů reportů.